Ekaterina Trendafilova predsednica Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu

Ekaterina Trendafilova predsednica Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu

15/12/2016 Off By

 

Trendafilova (1953.) istaknuti je sudija, pravnik i naučni radnik iz Bugarske sa velikim iskustvom iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, krivičnog procesnog prava i ljudskih prava. Obavljala je funkciju sudije u Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) od 2006. do 2015. Do stupanja na dužnost u MKS-u, bila je profesor krivičnog prava i pravosuđa na Sofijskom univerzitetu, zamenik okružnog tužioca u Okružnom sudu Sofije, kao i ekspert za pitanja krivičnog prava i standarda ljudskih prava pri Parlamentu, Vrhovnom sudu i raznim ministarstvima u Bugarskoj


DR EKATERINA TRENDAFILOVA postavljena je za predsednicu Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. Nakon što je nezavisna Komisija za izbor predala svoju preporuku, Aleksandra Papadopulou, šefica Misije EULEX-a na Kosovu, zvanično je imenovala predsednicu suda. Trendafilova (1953.) istaknuti je sudija, pravnik i naučni radnik iz Bugarske sa velikim iskustvom iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, krivičnog procesnog prava i ljudskih prava. Obavljala je funkciju sudije u Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) od 2006. do 2015. Do stupanja na dužnost u MKS-u, bila je profesor krivičnog prava i pravosuđa na Sofijskom univerzitetu, zamenik okružnog tužioca u Okružnom sudu Sofije, kao i ekspert za pitanja krivičnog prava i standarda ljudskih prava pri Parlamentu, Vrhovnom sudu i raznim ministarstvima u Bugarskoj.

Trendafilova je izjavila da je počastvovana izborom. “Svesna sam ogromne odgovornosti da se pred Specijalizovanim većima osigura primena najboljih iskustava iz sudske prakse, i da se putem pravičnog i nepristrasnog postupka obezbedi pravda kako onima koji su pozvani na odgovornost, tako i žrtvama počinjenih zločina. Nameravam da ovu ulogu ostvarim radeći nezavisno, odlučno i energično, i angažujući sve svoje sposobnosti. Apsolutno je ključno da ostvarimo svoj zadatak na efikasan, profesionalan, i bezbedan način.”

Trendafilova je izabrana na četiri godine i stupa na dužnost u januaru 2017. Specijalni sud, ili Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo deo su sudskog sistema Kosova sa sedištem u Hagu, u kojem će raditi međunarodno osoblje. Privremene je prirode i imaće konkretan mandat i nadležnost za određene zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine koji su, počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim neistomišljenicima.(Agencije)