Šešelj: Nećemo dozvoliti da budžet bude usvojen bez temeljne rasprave!

Šešelj: Nećemo dozvoliti da budžet bude usvojen bez temeljne rasprave!

01/12/2016 Off By

Lider radikala objasnio je da nema smisla da se usvaja budžet za 2017. godinu, ako nije utvrđeno kako su utrošena budžetska sredstva za 2015. godinu. Budžet ne može da opstane bez kontrole a narodni poslanici su ti koji imaju obavezu da kontrolišu Vladu u pogledu raspolaganja budžetom


NA DANAŠNJOJ konferenciji za medije dr Vojislav Šešelj je upozorio da Vlada Srbije već uveliko kasni sa podnošenjem predloga novog zakona o budžetu za 2017. godinu. On je takođe naveo da, prema saznanjima kojima raspolaže, Vlada Srbije nije uradila finansijski izveštaj o budžetu iz 2015. godine, iako im je blagovremeno skrenuta pažnja na to da je to njihova obaveza, da ta obaveza mora da se ispuni i da se ne može usvajati budžet za 2017. dok se ne usvoji završni račun za 2015, a da završni račun za 2016. godinu mora da bude podnesen do 1. marta 2017.
Šešelj je naveo da su upozorenja očigledno uzalud izrečena, s obzirom da niko u Vladi nema nameru da poštuje zakonske norme. On je istakao da je ostavljeno vrlo malo vremena za pripremu za raspravu o budžetu i da je cilj vladajuće koalicije samo da se budžet izglasa. Srpski radikali neće dozvoliti da usvajanje budžeta prođe bez temeljne rasprave.
Lider radikala objasnio je da nema smisla da se usvaja budžet za 2017. godinu, ako nije utvrđeno kako su utrošena budžetska sredstva za 2015. godinu. Budžet ne može da opstane bez kontrole a narodni poslanici su ti koji imaju obavezu da kontrolišu Vladu u pogledu raspolaganja budžetom. Vlada ima obavezu da blagovremeno dostavi poslanicima predlog budžeta, o kom bi se raspravljalo prvo na svim odborima a potom i na sednici Narodne skupštine. Šešelj je istakao da nema potrebe da se budžet usvaja na brzinu, posebno zbog činjenice da Narodna skupština proteklih meseci nije radila punim kapacitetom i da nijedan važan zakon nije donet od konstituisanja ovog parlamentarnog saziva.