Skupština Srbije: Sednica Odbora za za ljudska i manjinska prava

Skupština Srbije: Sednica Odbora za za ljudska i manjinska prava

21/09/2016 Off By

 

Ranka Čičak


BEOGRAD – Zaštitnik građana Saša Janković rekao je danas na Sednici Odbora za ljudska i manjinska prava Skupštine Srbije da su se u prošloj godini naši ljudi manje žalili na birokratiju, a više na nedostatak ekonomske i pravne sigurnosti. Pokazalo se da su i poslanici doprineli ovoj nevolji zato što su  donosili zakone po hitnom postupku, pa su se i zakoni morali menjati.

Najugroženiji su mladi i deca, invalidi, starci, migranti,  interno raseljeni, manjine, zatvorenici, mentalni i drugi bolesnici, žrtve nasilja u porodici, novinari, pripadnici  LGB populacije, ali i oni koji se bore za ljudska prava, pa zato stradaju.

Saša Janković je rekao da ne može da svoje ustavne nadležnosti obavlja na Kosovo i Metohiji a građani su tamo ugroženiji nego drugde. Medijske su slobode ugrožene, naročito u opštinama, gde se ne zna vlasništvo.

Ipak zaštitnik građana je u kontroli povećao svoju efikasnost za oko 35 posto. Njegova statistika pokazuje da je i broj datih preporuka u padu. Manje je i tužbi protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prtava. Prošle godine je doneseno 17 presuda po tužbama protiv Srbije, a samo jedna je oslobađajuća.

Zaštnik je pohavlio saradnju sa Odborom za ljudska prava, a njegov će izveštaj Odbor konačno oceniti na jednoj od narednih sednica kako bi na konačno usvajanje stigao pred  sve poslanike Skupštine.