Reagovanje Ministarstva finansija na pisanje medija o budućem oporezivanju automobila

Reagovanje Ministarstva finansija na pisanje medija o budućem oporezivanju automobila

21/09/2016 Off By

BEOGRAD – Povodom pisanja medija da će izmene i dopune Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara uključiti oporezivanje motornih vozila prema vrednosti umesto po kubikaži, Ministarstvo finansija u pisanoj izjavi za medije navodi da je trenutno u Ministarstvu finansija u toku izrada Radne verzije izmena ovog zakona, u okviru koje će se, između ostalog, razmotriti i odrediti kriterijumi i merila za oporezivanje porezom na upotrebu motornih vozila kao i da je još uvek rano govoriti o predlogu konačnog rešenja.

Ministarstvo finansija će, svakako, kao što je uobičajeno, pre zauzimanja konačnog stava u vezi sa konačnim zakonskim rešenjem, analizirati i sagledati uticaj takvog rešenja na poreske obveznike. S tim u vezi, oslanjajući se na podatke iz dosadašnje prakse, vodiće se računa da se građani rasterete suvišnog troška visokih poreskih opterećenja i da se obezbedi optimalno i pravično oporezivanje,navodi se u saopštenju i dodje da će “nakon zauzimanja konačnog stava, tekst izmene zakona biće dostupan javnosti radi dobijanja sugestija, uz napomenu da će zakonski predlog pre svega zavisiti od sprovodivosti takvog rešenja u praksi koje ne bi trebalo da izaziva dodatne troškove administriranja.

Svesni činjenice da veliki broj ljudi ekonomski opterećuje plaćanje poreza na starije automobile sa kubikažom motora većom od 2000 kubika, Ministarstvo finansija učiniće sve da pronađe najbolje rešenje za sve građane. Zakon će biti usklađen sa najboljom praksom kako u okruženju tako i u svetu”.