Britansko-ruski konzorcijum jedini ispunjava uslove za Galeniku

Britansko-ruski konzorcijum jedini ispunjava uslove za Galeniku

15/09/2016 Off By

Uredbom o strateškom partnerstvu određeno je da u slučaju da u postupku samo jedan učesnik ispunjava uslove i kriterijume postupka, Komisija o tome sačinjava izveštaj koji se preko Ministarstva privrede dostavlja Vladi


KOMISIJA za sprovođenje postupka strateškog partnerstva za Galeniku je na sednici održanoj 14. septembra usvojila izveštaj privatizacionog savetnika, kojim je konstatovano da ponude ponuđača Cadila Pharmaceuticals Limited iz Indije i EMS S.A. iz Brazila nisu dostavljene u skladu sa uputstvom za ponuđače i nisu usaglašene sa bitnim elementima ugovora o strateškom partnerstvu definisanim Zaključkom Vlade Republike Srbije, a da ponuda Konzorcijuma Frontier Pharma Limited iz Velike Britanije i LLC NPA Petrovax Pharm iz Rusije ispunjava uslove i kriterijume postupka.

Konzorcijum je u svojoj ponudi naveo sledeće elemente:

– 7.000.000 EUR radi sticanja 25 posto kapitala u Galenici

– minimalni broj zaposlenih ne manji od 700 zaposlenih

da se ponuđač obavezuje da obezbedi da 50 posto kupoprodajne cene pripadne Republici Srbiji i Akcionarskom fondu prilikom zajedničke prodaje akcija u Subjektu privatizacije sa Strateškim partnerom.

Uredbom o strateškom partnerstvu određeno je da u slučaju da u postupku samo jedan učesnik ispunjava uslove i kriterijume postupka, Komisija o tome sačinjava izveštaj koji se preko Ministarstva privrede dostavlja Vladi.

Imajući u vidu sve navedeno, Ministarstvo privrede će Vladi predložiti da se ponuđač – Konzorcijum Frontier Pharma Limited iz Velike Britanije i LLC NPA Petrovax Pharm iz Rusije, proglasi Izabranim ponuđačem, te da se s ovim ponuđačem otpočnu pregovori.
U skladu sa Uredbom, Vlada će na osnovu izveštaja Komisije doneti odluku da li će se otpočeti pregovori sa ovim Konzorcijumom..(Press MP)