Saopštenje Koridora Srbije povodom problema probijanja roka za izvođenje radova na izgradnji deonica autoputa E-763.

Saopštenje Koridora Srbije povodom problema probijanja roka za izvođenje radova na izgradnji deonica autoputa E-763.

30/08/2016 Off By

GRUPA za komunikaciju Koridora Srbije poslala je medijima saopštenje kako bi se utvrdilo činjenično stanja povodom problema probijanja roka za izvođenje radova na izgradnji deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo –Preljina autoputa E-763.  

Saopštenje prenosimo u celosti:

U cilju utvrđivanja činjeničnog stanja povodom problema probijanja roka za izvođenje radova na izgradnji deonica Ljig – Boljkovci, Boljkovci – Takovo i Takovo – Preljina autoputa E – 763, u svom radu Koridori Srbije utvrdili su sledeće:

Sporazum o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig – Boljkovci, Boljkovci – Takovo i Takovo – Preljina autoputa E – 763 u Republici Srbiji, potpisan je 2. februara 2012. godine u Bakuu. Sporazum o Zajmu je postao efektivan 04.05.2012. godine sa rokom raspoloživosti od 48 meseci od dana efektivnosti tj. do 04.05.2016. godine.

Koridori Srbije su dopisom od 24.02.2016. godine obavestili MGSI da je neophodno produžiti period raspoloživosti zajma, a kojim dopisom su Koridori Srbije jasno ukazali da je neophodan uslov okončanja Projekta, upravo produženje rasploživosti zajma. Kopija dopisa dostavljena je i Jedinici za implementaciju infrastrukturnih projekata.

Koridori Srbije su se dopisom od 02.03.2016. godine obratili Ministarstvu Finansija za produženje Sporazuma o zajmu

Koridori Srbije su dopisom od 02.03.2016. godine obratili direktno Vladi Republike Azerbejdžan radi urgentne reakcije po pitanju produženja Sporazuma o Zajmu.

Koridori Srbije su 10.05.2016. godine Ministarstvu Finansija i Upravi za javni dug uputili urgenciju po podnetom zahtevu za produženje perioda raspoloživosti zajma.

Dopisom od 23.06.2016. godine Koridori Srbije su dostavili MGSI i Jedinici za implementaciju strateških projekata detaljan pregled hronologije produženja sporazuma o zajmu sa Republikom Azerbejdžan.

Koridori Srbije su se dopisom od 27.06.2016. godine obratili predsedniku Vlade i dali predlog da se interveniše kod Republike Azerbejdžan kako bi se potpisao Aneks sporazuma o zajmu.

Prema informaciji dobijenoj od strane MGSI, Aneks sporazuma o produženju roka raspoloživosti zajma između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan usvojen je na sednici Vlade održanoj dana 07.07.2016. godine.

Dopisom od 02.08.2016. godine Izvođač radova je obavestio Investitora i Nadzorni organ da usled postojećog finansijskog raskoraka uzrokovanog neproduženjem raspoloživosti zajma neće biti moguće završiti radove do 25.08.2016. godine.

S obzirom da zajam do danas nije produžen, Izvođač je dopisom od 22.08.2016. godine obavestio Koridore Srbije i Nadzorni organ da je potrebno produžiti rok za završetak radova za najmanje 60 dana računajući od trenutka kada finansijske obaveze Investitora prema Izvođaču radova budu u potpunosti izmirene, a koje na 22.08.2016. godine iznose 25.947.042 evra.

Koridori Srbije su dopisom od 26.08.2016. godine odgovorili na zahtev MGSI i ujedno obavestili MGSI o razlozima za probijanje roka usled neprodužavanja perioda rasploživosti zajma, kao i o ukupnim obavezama prema Izvođaču radova na dan 26.08.2016. godine.

Polazeći od prethodno navedenih dopisa nedvosmisleno je jasno da su Koridori Srbije blagovremeno i konstantno upozoravali nadležna ministarstva na neophodnost produženja roka raspoloživosti zajma, kao i da će upravo, neproduženje zajma za posledicu imati probijanje roka za završetak radova.

U potpunosti razumemo i podržavamo napore potpredsednice Vlade i ministarke g-đe Mihajlović da utvrdi gde je nastao problem u protoku informacija i ko je iz nadležnih ministarstava opstruirao protok tačnih i detaljnih izveštaja od strane Koridora Srbije i time obmanuo predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandara Vučića i potpredsednicu Vlade i ministarku g-đu Mihajlović.

Napominjemo da je jasno da problem protoka informacija ni na koji način nije uzrokovan od strane Koridora Srbije što potvrđuju gore opisane aktivnosti Koridora Srbije, a koje s obzirom da ne spadaju u obaveze Koridora Srbije, zapravo predstavljaju ponašanje dobrog privrednika i dobrog domaćina.

Napomena: Sva dokumentacija na koju upućuje predmetna informacija dostupna je na sajtu Koridora Srbije www.koridorisrbije.rs i predstavlja informaciju od javnog značaja.♦