Ekspoze Premijera: Prestali smo sa besmislenim sukobima

Ekspoze Premijera: Prestali smo sa besmislenim sukobima

09/08/2016 Off By

 

pressRanka Čičak

KADA sm o borbu za nacionalne interese vodili na pogrešan način, plaćali smo to bedom, hiperinflacijom, nestašicom, redovima, zatvaranjem fabrika, rekao je danas premijer Vučić poslanicima Skupštine Srbije:

Možemo mi danas da se pravdamo na razne načine, da se bavimo teorijama zavere, da krivce nalazimo u istoriji, velikim silama, svetskoj nepravdi. Ali, to nije naš posao. Posao nam je da sagledamo gde smo pogrešili i da te greške ne ponavljamo. Da shvatimo da su mir, stabilnost i dijalog potrebni svim pripadnicima našeg, ali i ostalih naroda i da shvatimo da bez njihovog napretka nema ni našeg i obratno. To će biti politika ove Vlade i svako ko bude želeo da je promeni,moraće prvo da promeni tu Vladu.Taj put smo zacrtali, nećemo da se vraćamo nazad. Svako ko zaboravi našu obavezu da radimo na miru i stabilnossti, direktno će raditi ne protiv interesa BiH, Hrvatske i Crne Gore i drugih, već protiv interesa Srbije. To nam je pokazala nedavna istorija. Spremni smo da otkrijemo sve ono dobro i lepo kod naših komšija i da im ponudimo sve dobro i lepo što smo pronašli kod nas. Spremni smo da investiramo u njihovo bolno sećanje isto koliko i u naše i da prihvatimo da i drugi ne mogu da zaborave, baš kao što ne možemo ni mi. Srbija je svojim odgovorima u zaštiti nacionalnih interesa pokušala da reaguje trezveno i ozbiljno, ne svađalački, kako bi sačuvala mir i stabilnost. Stvaraćemo uslove za bolje odnose sa Hrvatskom i BiH, ali ćemo umeti da zaštitimo naše državne i nacionalne interese. Otkrili smo tu novu reč- razgovor. Prestali smo sa besmislenim sukobima i sa nama samima i sa svima ostalima. Prihvatili smo da oni imaju svoje interese, setili se da i mi imamo svoje i počeli o svemu tome da pričamo sa svima i saonima koje volimo i sa onima koji nas ne vole, sa onima kojima dugujemo i sa onima koji su nam dužni , sa onima koji nas razumeju i sa onima koje nikada nismo razumeli. Ta nova Srbija izašla je u svet i on ju je prihvatio. Postali smo centar razvoja i stabilnosti . Naučili smo da beda počinje sa ratovimam i da nema napretka dok se čuju topovi. Za investicije i nove poslove Srbiji je potreban stabilan Balkan, region bez sukoba, razumevanje i dogovor.

VUČIĆ kaže da su naša prijateljstva na Istoku i Zapadu naša snaga i da će na tim prijateljstvima Vlada nastaviti da radi:

-Od 2001 godine Srbija je dobila podršku od EU u iznosu od preko 3 milijarde evra bespovratnih sredstava . Iz IPA fondova od 2007 do 2013 godine dobila je oko 1,4 milijarde. Od 2014. Srbiji je na raspolaganju novi instrument EU IPA 2.Iz njega će se podržati reforme u saobraćaju, energetici, životnoj sredini, konkurentnosti, razvoju ljudskih resursa, poljoprivredi, ruralnom razvoju, reformi javne uprave, pravde i unutrašnjih poslova. Definisani s projekti bespovratne pomoći EU u iznosu od 400.000.000 evra.Krajem prošle godine podnet je zahtev za upravljanje IPARD sredstvima za poljoprivredu i ruralni razvoj. Neki kažu da moramo da biramo između Evrope i Rusije. Dok jačaju naša trgovinska razmena i povezanost s Evropom, sa Rusijom negujemo ne samo istorijske veze naših predaka, već unapređujemo i trgovinske. Naš napredak na planu EU integracija neće biti vođen nepromšljenom euforijom, već proračunom sopstvenih nacionalnih interesa.Ljudi treba da znaju da je naša želja da tom društvu pripadamo upravo zbog tipa društva čiji deo želimo da budemo.