Osnaživanje tinejdžerki – tema ovogodišnjeg Svetskog dana stanovništva

Osnaživanje tinejdžerki – tema ovogodišnjeg Svetskog dana stanovništva

11/07/2016 Off By

 

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) podseća da se tinejdžerke širom sveta suočavaju sa većim i ozbiljnijim izazovima od svojih muških kolega. U mnogim zemljama, porodice devojaka, kao i njihove zajednice, smatraju da su one spremne za brak, trudnoću i porođaj kada uđu u pubertet


OTKADA je Svetski dan stanovništva ustanovljen 1989. godine, Ujedinjene nacije ga obeležavaju u cilju podizanja svesti o važnim pitanjima u kontekstu održivog razvoja koja se odnose na stanovništvo, planiranje porodice, rodnu ravnopravnost, siromaštvo, reproduktivno zdravlje i ljudska prava.

S obzirom da je tema ovogodišnjeg Svetskog dana stanovništva ulaganje u tinejdžerke, Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) podseća da se tinejdžerke širom sveta suočavaju sa većim i ozbiljnijim izazovima od svojih muških kolega. U mnogim zemljama, porodice devojaka, kao i njihove zajednice, smatraju da su one spremne za brak, trudnoću i porođaj kada uđu u pubertet.

Bez obrazovanja, slabog zdravlja, i sa malo ili nimalo kontrole nad sopstvenim telom, njena budućnost je nepredvidiva, a njen potencijal se možda nikada neće realizovati. Izazovi i prepreke sa kojima se suočava jedna tinejdžerka umnožavaju se ako je ona pripadnica nacionalne manjine, živi u selu ili je iz siromašne porodice, što je delimično slučaj i u Srbiji“, izjavila je dr Doina Bologa, predstavnica UNFPA za Bosnu i Hercegovinu i direktorka za Srbiju, bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Kosovo.

Adolescentkinje u Srbiji generalno manje koriste kontracepciju u odnosu na starije žene, te imaju ograničeno znanje iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Stopa dečjih brakova među opštom populacijom u Srbiji je niska, međutim, dečiji brakovi su mnogo češći među romskom populacijom u Srbiji.

Prema Istraživanju višestrukih pokazatelja položaja žene i dece (Multiple Indicators Cluster Survey- MICS) iz 2014, svaka druga od pet mladih žena starosti 15-19 godina u romskim naseljima (43 posto) trenutno je u braku ili u zajednici; dok je neverovatnih 17 odsto žena starosti 15-49 godina bilo u braku pre 15. godine. Mlade udate Romkinje takođe se suočavaju sa nasiljem u porodici, ne samo od svojih muževa, već i od njihove rodbine. Ovo je ilustrovano činjenicom da 37 posto žena u romskim naseljima oseća da suprug/partner može opravdano da udari ili tuče svoju ženu ako ona zanemaruje decu, ako se svađa sa svojim mužem, ako odbije da ima seks sa mužem i slično.

Prema tome, nova Agenda za održivi razvoj za 2030 predstavlja jedinstvenu priliku za tinejdžerke da ostvare svoja prava, realizuju svoje težnje i transformišu naš svet. Kada tinejdžerka ima moć, sredstva i informacije da donese svoje sopstvene odluke u životu, veća je verovatnoća da će ostvariti svoj pun potencijal i postati pozitivna snaga za promene u okviru svoje kuće, zajednice i nacije. To je razlog zašto UNFPA u Srbiji podržava razvoj i sprovođenje politika i programa koji uključuju prava i potrebe adolescenata/kinja i mladih“, dodaje Marija Raković, koordinatorka programa UNFPA za Srbiju.(Aleksandra Stamenković, kancelarija Stalnog koordinatora UN u Srbiji) ♦