NBS: Konkurs za naučno istraživačke radove

NBS: Konkurs za naučno istraživačke radove

18/03/2016 Off By

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU NARODNE BANKE SRBIJE IMAJU DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE S PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KOJI U TRENUTKU PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS IMAJU MANJE OD 40 GODINA ŽIVOTA


Info: PRESS NBS

KONKURS za dodelu nagrada za najbolje naučno istraživačke radove iz oblasti monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnosti koji je raspisala Narodna banka Srbije, otvoren je do 30. aprila 2016. godine.

U skladu sa opredeljenjem da podstiče naučno istraživački rad Narodna banka Srbije dodeliće tri novčane nagrade (za prvo, drugo i treće mesto) u iznosu od 250.000, 150.000 i 100.000 dinara.

Pravo učešća na konkursu Narodne banke Srbije imaju državljani Republike Srbije s prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji u trenutku podnošenja prijave na konkurs imaju manje od 40 godina života.

Kriterijumi za dodeljivanje novčane nagrade su da rad ima karakter originalnog naučno istraživačkog rada iz oblasti monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija ili finansijske stabilnosti, kao i da nije prethodno objavljen u naučnim ili stručnim publikacijama. Dodatne informacije o ovom konkursu mogu se naći na internet sajtu Narodne banke Srbije (www.nbs.rs).

Prijave se dostavljaju do 30. aprila 2016. godine, u štampanom obliku na adresu: Narodna banka Srbije, Ljudski resursi – za Komisiju za razmatranje prijava i ocenjivanje radova za dodelu novčanih nagrada radi podsticaja naučnoistraživačkog rada u oblastima monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnosti, Beograd, Kralja Petra br. 12 i elektronskom poštom na imejl adresu [email protected].

Odluke o dodeli nagrada biće donete do 31. maja 2016. godine a svečana dodela nagrada biće održana u prostorijama Narodne banke Srbije.♦