Skupština Srbije: određene kvote zaposlenih u republičkim institucijama

Skupština Srbije: određene kvote zaposlenih u republičkim institucijama

16/03/2016 Off By

STRUČNA SLUŽBA ZAŠTITNIKA GRAĐANA OVE GODINE MOĆI DA IMA 95 RADNIH MESTA. MAKSIMALNI BROJ ZAPOSLENIH U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI JE 94. STRUČNA SLUŽBA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE – 57, FISKALNOG SAVETA – 33, AGENCIJA PROTIV KORUPCIJE – 82, PLUS 139 POSMATRAČA


Info: RANKA ČIČAK

ODBOR za administrativno budžetska i mandatno imunitetska pitanja održao je danas svoju poslednju sednicu. Pre toga izglasao je maksimalni broj zaposlenih u stručnim službama, komisijama, savetima i drugim institucijama. Predsednik Odbora, Zoran Babić rekao je da većina ovih institucija ima manji broj zaposlenih nego što je predviđeno.

Tako će u stručna služba zaštitnika građana ove godine moći da ima 95 radnih mesta. Maksimalni broj zaposlenih u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je 94. Stručna služba Komisije za zaštitu konkurencije – 57, Fiskalnog saveta – 33, Agencija protiv korupcije – 82, plus 139 posmatrača.
Državna revizorska institucija moći će da zaposli 420 službenika, Poverenikza zaštitu ravnopravnosti- 60, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki – 64, Regulatorno telo za elektronske medije- 105, Komisija za hartije od vrednosti -32.
U stručnim službama Skupštine Srbije moći će da bude u radnom odnosu 456 službenika.♦