LSV: Da li EPS služi da ispunjava fantazije?

LSV: Da li EPS služi da ispunjava fantazije?

16/03/2016 Off By

 

Od pečenjare preko Kolubare do EPS-a; Milorad Grčić

 

LSV U IME GRAĐANA TRAŽI I ODGOVOR NA PITANJE NA KOJI TAČNO NAČIN ĆE IMENOVANJE BIVŠEG VLASNIKA PEČENJARE „FANTAYIJA“,(MILORADA GRČIĆA) DOPRINETI RAZVOJU I POBOLJŠANJU KVALITETA I SIGURNOSTI SNABDEVANJA GRAĐANA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


 

Info: Dragan Budošan, Stručni savet LSV za energetiku i mineralne sirovine

 

LSV TRAŽI da Vlada Republike Srbije da precizan odgovor građankama i građanima Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i čitave Republike Srbije koji je motiv za imenovanje bivšeg vlasnika pečenjare „Fantazija“ za v.d. direktora EPS-a?

LSV u ime građana traži i odgovor na pitanje na koji tačno način će ovakvo personalno rešenje doprineti razvoju i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti snabdevanja građana električnom energijom.

Lutanja u personalnom i organizacionom upravljanju strateškom kompanijom, doživljavaju vrhunac imenovanjem osobe koja nema dugogodišnje iskustvo u energetici i poslednji udarac struci i zdravom razumu i svim onim monterima, inženjerima koji trenutno ili su kroz istoriju doprineli izgradnji našeg energetskog sistema.

Ukidanje Elektrovojvodine, kupovina akcije Crnogorskog Elektroprenosnog sistema i istovremeno nedovoljno ulaganje u održavanje domaćeg prenosnog sistema koji u nekim delovima države ne može da izdrži jači sneg, je deo slike na kojoj se na žalost ne vidi opšti interes svih građana, već samo jednog uzanog vladajućeg dela.

Ako vlast u Republici Srbiji nema dovoljno stručnog kadra koje bi postavio na funkciju direktora EPS, neka razmisle o kadrovima koji su ukidanjem Elektrovojvodine u Vojvodini ostali neraspoređeni.

Fantazijama ovde nema mesta. Sa strujom se ne igra!♦