Izbeglice blokirali Grčku

Izbeglice blokirali Grčku

28/02/2016 Off By

“PREMA NAŠIM PROCENAMA, BROJ ONIH KOJI ĆE SE NAĆI U KLOPKU U NAŠOJ ZEMLJI IZNOSI ĆE IZMEĐU 50 I 70 HILJADA IDUĆEG MJESECA”, IZJAVIO JE U DANAS GRČKI MINISTAR ZA MIGRACIJSKU POLITIKU JANIS MUZALAS


Info: AGENCIJE

GRČKA strahuje da bi broj migranata blokiranih na njenom teritoriju mogao da dostigne 70.000 zbog novih kvota koje su zemlje na tzv. “balkanskoj ruti” nametnule izbeglicama koje se žele da dođu do Evrope.

“Prema našim procenama, broj onih koji će se naći u klopku u našoj zemlji iznosi će između 50 i 70 hiljada idućeg mjeseca”, izjavio je u danas grčki ministar za migracijsku politiku Janis Muzalas.
“Danas u Grčkoj ima 22.000 izbeglica i migranata”, rekao je on u intervjuu za TV stanicu Mega Channel.
Oko 6500 migranata blokirano je u nedjelju na graničnom prelazu Idomeni, na severu Grčke, na makedonskoj granici, nakon što su Slovenija, Hrvatska, Srbija i Makedonija, sledeći odluku Austrije o ograničavanju broja izbeglica koje prihvaća, odlučile uvesti nove kvote za zaustavljanje priliva migranata.
Više desetaka izbeglica protestvovalo je u nedelju na željezničkoj pruzi blizu Idomenija.
Makedonija je u subotu propustila samo 300 osoba iz kampa u Idomeniju, predviđenog za prijem 1500 osoba, jer je Skoplje prošle nedelje odlučilo da odbije da prihvati na svoju teritoriju Avganistanaca i pojačalo kontrolu ličnih dokumenata Sirijaca i Iračana.♦