Na kraju posete MMF ceni da je javni dug Srbije i dalje visok

Na kraju posete MMF ceni da je javni dug Srbije i dalje visok

26/02/2016 Off By
Malo hvali – malo kudi: Džejms Ruf

OVA GODINA JE KLJUČNA ZA REFORMU EPS – A, SRBIJA GASA I ŽELEZNICE. POŠTO SE OČEKUJE NISKA INFLACIJA I BOLJA FISKALKNA POZICIJA, MISIJA MMF PODRŽALA JE OPREZNU RELAKSACIJU MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE


Info: RANKA ČIČAK


MISIJA međunarodnog monetarnog fonda ocenila je pozitivno ekonomski program Srbije. Džejms Ruf očekuje da će se napredak nastaviti i ove godine. On predviđa rast od 1,75 posto i prosečnu inflaciju od 1,7 posto. Međutim, javni dug je i dalje visok zato je važno fiskalno prilagođavanje od 0,75 posto BDP- a ove i iduće godine. Ambiciozni plan srpske vlade za racionalizaciju kasni i treba ga ubrzati i dovršiti.

Problem je i restruktuiranje državnih preduzeća. Ova godina je ključna za reformu EPS – a. Srbija Gasa i Železnice. Pošto se očekuje niska inflacija i bolja fiskalkna pozicija, misija MMF podržala je opreznu relaksaciju monetarne politike Narodne banke. Zato će se dozvoliti veća dnevna fleksibilnost deviznog kursa, ali bez ugrožavanja finansijske stabilnosti.♦