Migranti ne ostaju u Srbiji

Migranti ne ostaju u Srbiji

17/02/2016 Off By

 

STEFANOVIĆ JE UKAZAO DA NAKON BLAGOG POVEĆANJA MIGRANTSKOG TALASA OD POČETKA GODINE, U SRBIJU U TOKU 24 SATA DOĐE IZMEĐU 2.500 I 3.000 MIGRANATA


 

Info: PRESS BIRO MUPA

MINISTAR unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović izjavio je danas da nema nikakve bojazni da će u Srbiji migranti trajno ostati i da će naša država biti „sabirni centar“ , jer je potpuno jasno da oni koji ne mogu da uđu u Evropsku uniju ne mogu ostati ni u Srbiji.

Stefanović je ukazao da nakon blagog povećanja migrantskog talasa od početka godine, u Srbiju u toku 24 sata dođe između 2.500 i 3.000 migranata.

„Zemlje Evropske unije pre svega Nemačka i Austrija, a nakon njih i Slovenija i Hrvatska donele su određena pravila i više ne primaju ekonomske migrante“, rekao je Stefanović objasnivši da je reč o migrantiam koji ne dolaze iz Sirije i drugih država za koje se smatra da imaju određene ratne sukobe, a čiji državljani mogu zatražiti azil u zemljama EU.

Prema njegovim rečima, Srbija u ovom trenutku ima dogovor sa zemljama u okruženju da ekonomske migrante koje zemlje Evropske unije ne primaju, vraća državama iz kojih su oni došli.

„Za više od godinu dana koliko intenzivno traje migrantska kriza nijedan od tih migranata nije ostao u Srbiji i nema bilo kakve bojazni da će naša država biti bilo kakav sabirni centar i da će migranti u njoj trajno ostati“, naglasio je Stefanović.

Ministar je ukazao da je Srbija povećala kapacitete za privremeni smeštaj migranata, da sa njima razgovara i pruža im human tretman, ali da je „potpuno jasno da oni koji ne mogu ući u Evropku uniju ne mogu ostati ni u Srbiji“.♦