VS: Otvoreni su konkursi za prijem učenika i kadeta u vojne škole

VS: Otvoreni su konkursi za prijem učenika i kadeta u vojne škole

16/02/2016 Off By

MLADIĆI I DEVOJKE KOJI ŽELE DA KONKURIŠU ZA UPIS U VOJNE ŠKOLE, POTREBNO JE DA PODNESU PRIJAVU U CENTRIMA MINISTARSTVA ODBRANE NA TERITORIJI STALNOG MESTA BORAVKA. UZ PRIJAVU POTREBNO JE PRILOŽITI NEOPHODNU DOKUMENTACIJU KOJA SE MOŽE NAĆI U TEKSTOVIMA KONKURSA


Info: PRESS MO

 

U Srednju stručnu vojnu školu biće primljeno 60 učenika, konkurs je otvoren do 15. marta 2016. godine;

U Vojnu gimnaziju biće primljeno 120 učenika, konkurs je otvoren do 31. marta 2016. godine;
U Vojnu akademiju biće primljeno 90 kadeta, konkurs je otvoren do 31. marta 2016. godine;
Na Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije biće primljeno 25 kadeta, konkurs je otvoren do 31. marta 2016. godine;
Mladići i devojke koji žele da konkurišu za upis u vojne škole, potrebno je da podnesu prijavu u centrima Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Uz prijavu potrebno je priložiti neophodnu dokumentaciju koja se može naći u tekstovima konkursa.
Vojna akademija i Vojna gimnazija će, za vreme trajanja konkursa, svake subote organizovati akciju „Otvorena vrata“. Tada će svi zainteresovani biti u prilici da posete ove škole i neposredno se upoznaju sa njihovim kapacitetima i mogućnostima, dok će im zaposleni pružiti sve potrebne informacije u vezi sa konkursom i uslovima života i rada.
Za vreme školovanja učenicima i kadetima obezbeđeni su besplatan smeštaj i ishrana u internatima Vojne akademije i Vojne gimnazije, kao i celokupna nastavna literatura, kapaciteti Sportskog centra, biblioteke, internet centra.
Po završetku školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje koje je propisano akreditovanim studijskim programima. Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji i na Medicinskom fakultetu VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.♦