Sedniva Vlade Srbije: usvojen Predlog zakona o policiji

Sedniva Vlade Srbije: usvojen Predlog zakona o policiji

30/12/2015 Off By

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o energetski zaštićenom kupcu kojom su otklonjeni nedostaci zbog kojih je prethodna uredba proglašena neustavnom. Novom uredbom definisano je da se svi korisnici novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka sa rešenjem o pravu i računom za električnu energiju ili gas, obraćaju lokalnim samoupravama, radi izdavanja Rešenja o pravu


Info: PRESS VLADE

VLADA Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o policiji. Donošenjem novog zakona uvodi se niz novina za koje se očekuje da će značajno doprineti poboljšanju kvaliteta u obavljanju policijskih i drugih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Usvojen je i Predlog zakona o javnom redu i miru. Ovim zakonom određuju se javni red i mir na javnom mestu, utvrđuju se protivpravna dela protiv javnog reda i mira kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.
Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o javnom okupljanju kojim se uređuje okupljanje građana u Republici Srbiji, u skladu sa članom 54. Ustava, kao i u skladu sa preporukama Venecijenske komisije za uređivanje slobode okupljanja u Republici Srbiji.
Vlada Srbije usvojila je Uredbu o energetski zaštićenom kupcu kojom su otklonjeni nedostaci zbog kojih je prethodna uredba proglašena neustavnom. Novom uredbom definisano je da se svi korisnici novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka sa rešenjem o pravu i računom za električnu energiju ili gas, obraćaju lokalnim samoupravama, radi izdavanja Rešenja o pravu. Ostali – status kao i do sada dokazuju pred lokalnom samoupravom. Uvedena je dvostepenost sa pravom žalbe, a novo je i to što su limiti mesečne potrošnje povećani za električnu energiju, sa dva na četiri puta od utvrđenog prava na subvenciju u kWh. Na taj način povećava se broj kupaca koji će stečeno pravo na umanjenje ostvariti čak i u mesecima uvećane potrošnje, ukoliko se greju na električnu energiju. Uredbom je regulisano i to da ugroženi kupac, kome obustavom isporuke električne energije ili gasa može biti ugrožen život ili zdravlje zbog zdravstvenog stanja, a koji je do sada imao pravo na zaštitu od obustave duga ali ne i na besplatne kilovate ili kubne metre gasa, stiče to pravo na osnovu medicinske dokumentacije. Jedno domaćinstvo može da bude korisnik oba prava ako ostvari oba statusa.
Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije. Akcija prijavljivanja građana za vaučere biće nastavljena i od 1. januara naredne godine, tako da će građani moći da se prijavljuju već od prvog dana nove godine do 15. oktobra. Uredbom je predviđeno da se vaučeri koriste do 20. novembra, a budžetom za sledeću godinu je opredeljeno 230 miliona dinara za ovu vrstu subvencija, odnosno, 46.000 vaučera u iznosu od pet hiljada dinara. Naredne godine biće proširena lista potencijalnih korisnika vaučera na, između ostalih, i inostrane penzionere i domaće registrovane poljoprivrednike a u sledećoj godini će se pribeći ažuriranju liste ugostitelja na mesečnom nivou tako da kasnije u ovaj sistem vaučera mogu ući novootvoreni objekti i oni ugostitelji koji su do sada propustili priliku.♦