Uspešna godina NBS

Uspešna godina NBS

30/12/2015 Off By

Narodna banka Srbije u 2015. godini obezbedila stabilnost cena na kursa i stabilnost finansijskog sistema. Ključna reč koja je obeležila rad Narodne banke Srbije u 2015. godini jeste stabilnost.


Info: PRESS NBS

 

NARODNA banka Srbije uspela je da i pored neizvesnosti iz međunarodnog okruženja, svojom pravovremenom i odmerenom monetarnom politikom ostvari cenovnu i finansijsku stabilnost.

U protekloj godini inflacija je bila niska i stabilna, i posmatrano međugodišnje, nije prelazila 2,1%, a uprkos brojnim izazovima, uspešno je održana relativna stabilnost kursa dinara.
Zahvaljujući merama koje je donosila NBS tokom 2015. godine, dinarski krediti su značajno pojeftinili. Kamatne stope na nove dinarske kredite zaključno sa oktobrom kod stanovništva su snižene sa 16,9 na 13,2 odsto, a kod privrede sa 10,9 na 7,5 odsto. Samo u 2015. godini Narodna banka Srbije je sedam puta snižavala referentnu kamatnu stopu – sa osam na 4,5 odsto, čime su stvoreni uslovi da kamatne stope na kredite dalje padaju, i da dođe do oporavka kreditne, a time i ekonomske aktivnosti.
Kao i prethodnih godina, i u 2015. NBS je posebnu pažnju posvetila očuvanju stabilnosti finansijskog sistema, a zahvaljujući pravovremenim merama i koordinaciji sa Evropskom centralnom bankom tokom takozvane grčke krize banke su sve vreme poslovale redovno i nesmetano. U 2015. godini završen je i važan posao sprovođenja posebnih dijagnostičkih ispitivanja koja su potvrdila da je finansijski sistem solventan i stabilan. Utvrđeno je da nijedna banka obuhvaćena ispitivanjima nije imala pokazatelj adekvatnosti kapitala ispod propisanog regulatornog minimuma od 12%, čime je još jednom potvrđena visoka kapitalizovanost bankarskog sektora Srbije.
Važna aktivnost u 2015. godini bio je i rad na rešavanju pitanja problematičnih kredita koji je rezultirao Akcionim planom NBS za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita. Jedan od glavnih ciljeva Strategije je unapređenje kreditne aktivnosti jer se planiranim merama utiče na smanjenje kreditnog rizika u bankarskom sistemu, što bi trebalo da rezultira još nižim kamatnim stopama, a time i podrškom privrednoj aktivnosti i održivom ekonomskom rastu.
Jedan od najvažnijih rezultata u protekloj godini jeste i zaključivanje aranžmana iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom, i tri uspešno završene revizije, što je rezultat udruženog rada Vlade i NBS. Garanciju makroekonomske stabilnosti zemlje predstavlja i više nego adekvatan nivo deviznih rezervi, kao i činjenica da su te rezerve ove godine dopunjene sa oko 600 kilograma zlata.
Zahvaljujući zakonima koje je predložila NBS i čija primena je počela u ovoj godini napravljen je veliki iskorak u pravcu modernizacije nacionalnog platnog sistema – uvedena je veća sigurnost za klijente, uz istovremeno povećanje efikasnosti platnih transakcija, unapređeni su i prošireni zaštita prava i interesa korisnika finansijskih usluga, i uvedeni bolji i efikasniji mehanizmi za zaštitu naših građana u oblasti osiguranja. Usvojene su i izmene i dopune Zakona o bankama, kojima je uspostavljen efikasan i fleksibilan mehanizam za rešavanje slučajeva problematičnih banaka, usklađen s najboljom evropskom i svetskom praksom.
Prioriteti Narodne banke Srbije i u 2016. godini ostaće nepromenjeni – održavanje cenovne stabilnosti i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. Time će centralna banka i u narednim godinama nastaviti da doprinosi povoljnom ekonomskom ambijentu za poslovanje i priliv ulaganja, a time i većem privrednom rastu i smanjenju nezaposlenosti, a pre svega boljem životu svih građana Srbije.♦