Koncertom United Jazz u Domu omladine obeležava se 70. godina UN

Koncertom United Jazz u Domu omladine obeležava se 70. godina UN

24/10/2015 Off By
Povodom 70. godišnjice UN i United Jazz koncerta, Vasil Hadžimanov, srpski džez muzičar, je komponovao posebnu pesmu pod nazivom “Reach Out”, koja je večeras premijerno izvedena i predstavlja Vasilov doprinos proslavi 70 godina ujedinjenih naroda. Ova pesma je takođe inspirisana vizijom za budućnost i motom Snažan UN (za) bolji svet

hadžimanov

 

Info Press MC

 

POD MOTOM “Snažan UN. Bolji svet”, Irena Vojačkova – Sollorano, stalna koordinatorka UN u Srbiji, Simona Mikulesku, predstavnica Generalnog sekretara i šef kancelarije UN u Beogradu i Nenad Dragović, direktor Doma omladine Beograda, otvorili su zajedničku manifestaciju proslave 70. godišnjice Ujedinjenih nacija. Zajednička manifestacija je obeležena koncertom United Jazz u Domu omladine Beograda uz Vasil Hadžimanov bend i Ursulu Jović, što predstavlja uvertiru u Beogradski džez festival.

Ova godina je istorijska i za svet i za Ujedinjene nacije, obzirom da su pre samo nekoliko nedelja 193 zemlje članice UN, uključujući i Srbiju, na Generalnoj skupštini usvojile novu Agendu za održivi razvoj za period od 2015. do 2030. godine.
“Sigurno je da kultura igra važnu ulogu u stvaranju okvira održivog razvoja. Ljudi u Srbiji naveli su kulturu kao jedan od ključnih pokretača razvoja i predložili da ona bude uključena u novu Agendu održivog razvoja. To je razlog što smo se, povodom proslave 70. godina postojanja UN, u Srbiji odlučili da ukažemo na uticaj muzike i džeza na povezivanje ljudi i izgradnju mostova poštovanja i razumevanja”, izjavila je Irena Vojačkova-Sollorano, stalna koordinatorka UN.
“Zajedno sa Vladom, ostajemo posvećeni ideji da kulturni potencijal usmerimo ka daljoj podršci održivom razvoju Srbije, putem našeg novog Okvira razvojnog partnerstva za period od 2016. do 2020. godine”, istakla je stalna koordinatorka UN u Srbiji.
Povodom 70. godišnjice UN i United Jazz koncerta, Vasil Hadžimanov, srpski džez muzičar, je komponovao posebnu pesmu pod nazivom “Reach Out”, koja je večeras premijerno izvedena i predstavlja Vasilov doprinos proslavi 70 godina ujedinjenih naroda. Ova pesma je takođe inspirisana vizijom za budućnost i motom Snažan UN (za) bolji svet.
“Često, u društvima koja se suočavaju sa različitim izazovima, umetnički izraz služi kao zajednički medij za povezivanje različitih zajednica ili naroda u potrazi za mirom. UN koristi i nastaviće da koristi moć umetnosti da postigne veću povezanost sveta. Obzirom da džez – najeklektičniji muzički žanr – u sebi sadrži značenje koje je bitno za sva društva, i koje prelazi sve granice, okupljajući ljude oko zajedničke težnje za slobodom, dostojanstvom i mirom, mislimo da džez na najbolji način izražava i širi duh UN. Slaviti UN u ritmu džeza znači negovati slobodu i dijalog, stvarajući nove mostove poštovanja i razumevanja, i postizati viši stepen tolerancije i saradnje”, naglašava Simona Mikulesku, predstavnica Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefica kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu.
United Jazz koncert i proslava 70. godišnjice UN u Srbiji predstavlja jedan od ključnih događaja koji se održavaju širom sveta kako bi se obeležila istorijska godišnjica ove međunarodne organizacije stvorene nakon Drugog svetskog rata, a koja danas broji 193 države članice.
“Nove generacije širom planete su odrasle komunicirajući sve više međusobno, između ostalog i zato što postoje Ujedinjene nacije. Iskustvo Ujedinjenih nacija svima nam daje nadu za budućnost – bez otvorene komunikacije među narodima sveta, sveta više ne može da bude. Ovo je najbolji primer kako jedan kulturni centar može da doprinese svetskim tokovima komunikacije i razmene ideja. Zato nam se čini da imamo pravo da sa ovog mesta kažemo vama kao slavljenicima, da sasvim sigurno niste sami”, izjavio je Nenad Dragović, v.d. direktora Doma omladine Beograda.
Pored centralne proslave Dana UN, širom Srbije je organizovan širok spektar aktivnosti, sa učešćem mladih u školama i mladih na lokalnom nivou, u cilju promovisanja 70. godišnjice UN i nove Agende održivog razvoja. Kroz brojna školska takmičenja, izložbe, debate, takmičenja preko društvenih medija, učenici će podeliti svoje vizije kakav svet žele postane do 2030. godine.♦