Vojni disciplinski sud izrekao prvostepenu presudu u slučaju pada helikoptera

Vojni disciplinski sud izrekao prvostepenu presudu u slučaju pada helikoptera

24/10/2015 Off By
General major Ranko Živak oglašen je krivim zbog disciplinskog prestupa propuštanja radnje na koju je lice u službi ovlašćeno radi sprečavanja nezakonitosti ili štete. Za isti prestup oglašen je krivim i brigadni general Predrag Bandić, kao i za prekoračenje službenog ovlašćenja

 Info: Press Ministarstva

VOJNI disciplinski sud u Beogradu doneo je nepravosnažnu presudu u prvostepenom postupku protiv okrivljenih general-majora Ranka Živaka, komandanta Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO i brigadnog generala Predraga Bandića, komandanta 204. vazduhoplovne brigade, u predmetu vanrednog događaja u Vojsci Srbije – pada helikoptera 13. marta 2015. godine.

General major Ranko Živak oglašen je krivim zbog disciplinskog prestupa propuštanja radnje na koju je lice u službi ovlašćeno radi sprečavanja nezakonitosti ili štete. Za isti prestup oglašen je krivim i brigadni general Predrag Bandić, kao i za prekoračenje službenog ovlašćenja.
Okrivljenim generalima izrečena je disciplinska kazna zabrane unapređenja u viši čin ili napredovanja na viši položaj, generalu Živaku u trajanju od jedne godine, a generalu Bandiću u trajanju od dve godine.
Presuda je saopštena 16. oktobra 2015. godine, a okrivljeni, branioci i tužilac imaju rok od osam dana za podnošenje žalbi Višem vojnom disciplinskom sudu. Glavni pretres bio je zatvoren za javnost, a saopštavanje presude bilo je javno.♦