Србија посвећена заштити и унапређењу људских права

Србија посвећена заштити и унапређењу људских права

15/05/2024 0 By BERB

Фото: minljmpdd.gov.rs

 

Република Србија, као чланица готово свих најважнијих међународних и регионалних уговора о људским правима, посвећена је заштити и унапређењу људских права и борби против дискриминације, поручио је данас у Хагу министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов.

Жигманов је, на састанку на високом нивоу одржаном у оквиру Европског ИДАХОТ Форума, додао да се та посвећеност потврђује кроз редовно подношење извештаја надлежним телима УН-а и Савету Европе у којима се позитивно оцењује наш рад на унапређењу институционалног, закоданодавног и стратешког оквира у области антидискриминације и сарадње са цивилним друштвом.

Европске интеграције су спољнополитички приоритет Владе Србије, рекао је министар и додао да Влада велику пажњу посвећује сарадњи са организацијама цивилног друштва, на начин да оне партиципирају у радним групама и телима за израду документа јавних политика, што је и законски уређено као обавеза.

Жигманов је нагласио да су власти у Србији свесне да су ЛГБТИ особе друштвена група која се налази у повећаном ризику од дискриминације. Зато је измењен и унапређен законодавни и стратешки оквир у области антидискриминације и оснажена улога независних институција за равноправност, којима се сваке године обезбеђује увeћање буџетских средстава.

Министар је најавио прво истраживање о квалитету живота ЛГБТ особа са акцентом на њихово ментално здравље које ће бти урађено у сарадњи са Институтом за јавно здравље Крагујевац, Повереником за заштиту равноправности, уз подршку ЕУ и учешће организација цивилног друштва које се баве правима ЛГБТИ особа.

Састанак је био посвећен подршци сарадњи са актерима цивилног друштва и независним државним органима. Највиши државни званичници су представили перспективе о томе како обезбедити гласно, снажно и независно цивилно друштво у свим државама чланицама Савета Европе и Европске уније.