Produženje ugovora o radu profesionalnim vojnicima

Produženje ugovora o radu profesionalnim vojnicima

24/09/2015 Off By

Uvaženo je mišljenje Ministarstva odbrane na odredbu člana 16. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, kojim se predlaže da se, izuzetno, u radni odnos za obavljanje posla komunalnog policajca može primiti profesionalni vojnik preuzimanjem iz Vojske Srbije, pod uslovom da ispunjava i ostale uslove predviđene tim zakonom


vojska srbije

 

Info: Press Ministarstva VS

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, naložio je da se sagledaju mogućnosti i pronađu modaliteti produženja ugovora o radu profesionalnim vojnicima do navršenih 46-48 godina života, umesto sadašnjih 40, i da se pronađ́e način da ta kategorija profesionalnih vojnih lica po isteku ugovora ostvari prednost prilikom popune Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Naglašavamo činjenicu da je odredbom člana 253. stav 5. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija eksplicitno predviđena mogućnost zasnivanja radnog odnosa u službi za obezbeđenje preuzimanjem lica koja su stekla iskustvo na istim ili sličnim poslovima u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, poslove odbrane, Vojsci Srbije ili Bezbednosno-informativnoj agenciji.
Takođe, uvaženo je mišljenje Ministarstva odbrane na odredbu člana 16. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, kojim se predlaže da se, izuzetno, u radni odnos za obavljanje posla komunalnog policajca može primiti profesionalni vojnik preuzimanjem iz Vojske Srbije, pod uslovom da ispunjava i ostale uslove predviđene tim zakonom.
Podsećamo da se shodno Zakonu o Vojsci važeći ugovor o radu na određeno vreme zaključuje na vremenski period do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik navršava 40 godina života, a samo izuzetno, a po odluci ministra odbrane, ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti ističe krajem godine u kojoj navršavaju 50 godina života.<