Kompanija «Beograd na vodi» skriva informacije od građana

Kompanija «Beograd na vodi» skriva informacije od građana

18/09/2015 Off By

 

Prema malobrojnim dostupnim informacija o ovom projektu, Srbija ulaže zemljište i infrastrukturu od milijardu evra koje mora da pozajmi, a dobija trećinu profita od nečega što se ne mora izgraditi. Nije jasno ni kako će tržni centar s uvezenom robom postati zamajac privrednog oporavka, a luksuzni kvart na obali Save svakako neće doneti bolji život onima koji u njemu neće moći da borave


Beograd na vodi

Info: Press Ne (da) vimo Beograd


 

A ZAHTEVE za pristup informacijama o projektu Beograd na vodi, kompanija “Beograd na vodi d.o.o.” odgovara da je u većinskom privatnom vlasništvu i da ne potpada pod odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd smatra da je ovakvo prikrivanje informacija nedopustivo i da svi podaci o ovom nacionalnom projektu koji se izvodi na najvrednijem gradskom zemljištu, moraju biti javni!

Projekat “Beograd na vodi” predstavljen je kao projekat od nacionalnog značaja, toliko važan da se zbog njega donose posebni zakoni, krše procedure i pravila, menjaju postojeći i donose novi urbanistički planovi, a primedbe građana i struke odbacuju se bez rasprave kao zlonamerne.Prema malobrojnim dostupnim informacija o ovom projektu, Srbija ulaže zemljište i infrastrukturu od milijardu evra koje mora da pozajmi, a dobija trećinu profita od nečega što se ne mora izgraditi. Nije jasno ni kako će tržni centar s uvezenom robom postati zamajac privrednog oporavka, a luksuzni kvart na obali Save svakako neće doneti bolji život onima koji u njemu neće moći da borave. Mi – građani Beograda – zahtevali smo informacije o razvoju projekta “Beograd na vodi” i planovima vezanim za budućnost Savskog amfiteatra, one informacije za koje smatramo da javnost ima pravo da zna, a koje nisu jasne iz slatkorečivih i grandioznih PR saopštenja.Zahtevi upućeni privrednom društvu “Beograd na vodi” d.o.o. koje je osnovala Republika Srbija, zarad svojih građana u ime javnog interesa, kojima smo želeli da saznamo više o dosadašnjim aktivnostima, kao što su troškovi izgradnje promotivnog štanda ili troškovi rekonstrukcije zgrade Beogradske zadruge, odbijeni su uz obrazloženje da je u pitanju “poslovanje stranog partnera”.Sada je to obrazloženje otišlo korak dalje. Na pitanja o: Ugovoru, dozvolama i propratnoj dokumentaciji vezanoj za Kule, prvi objekat “Beograda na vodi”, čiji je početak gradnje najavljan za kraj septembra, Sadašnjim i ranijim korisnicima zgrade “Geozavoda”, Specifikaciji objekata koje Republika Srbija treba da prenese u svojinu u privredno društvo “Beograd na vodi” d.o.o. a kako piše u delovima Ugovora koji su sada dostupni javnosti- Dokumentaciji podnetoj radi dobijanja dozvola za izvođenje radova na “Promenadi”,Odgovoreno nam je da je kompanija “Beograd na vodi” d.o.o. u većinskom privatnom vlasništvu, zbog čega se na nju ne odnose odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja!Smatramo da je ovakvo prikrivanje informacija nedopustivo i da svi podaci o nacionalnom projektu na najvrednijem gradskom zemljištu moraju biti javni i dostupni, a vlast odgovorna u realizaciji projekata s čijim ćemo posledicama živeti ne samo mi nego i naši potomci. Građani Beograda imaju pravo da budu blagovremeno i istinito obavešteni o projektima koji utiču na njihov život, a gradske vlasti i njima bliski privatni investitori moraju imati obavezu da odgovore na ovaj zahtev!.♦