Настављен тренд раста домаће економије

Настављен тренд раста домаће економије

20/10/2023 Off By BERB

Агенција за привредне регистре (АПР) је објавила извештај „СТО НАЈ… привредних друштава у 2022. години”, са листама на којима је рангирано првих сто привредних друштава према пословним приходима, нето добитку, пословној имовини и капиталу, нето губитку и укупном губитку.

 

Иако је привредни амбијент био под снажним утицајем политичких и економских тензија, праћених кризом у снабдевању енергентима и убрзаном инфлацијом, настављен је тренд раста домаће економије уз увећање профитабилности, чему је значајно допринело сто привредних друштава са највећим пословним приходима и сто привредних друштава са највећим нето добитком.

Сто привредних друштава са највећим пословним приходима је у 2022. години остварило 29,9 одсто пословних прихода целокупне привреде. Она су у основним финансијским перформансама просечно учествовала са 28,5 одсто, док су запошљавала 15 одсто укупног броја радника у привреди. На овој листи доминантни су велики системи (98) који су реализовали 98,6 одсто пословних прихода друштава са листе. Од посматраних сто друштава већина је бонитетно способна (62), с тим да их 35 има веома добар бонитет. Највећи број привредних друштава са листе (88) био је је међу сто водећих према пословним приходима и у 2021. години.

Сто привредних друштава са највећим нето добитком у посматраном периоду бележи 42,9 одсто нето добитка привреде, при чему у главним финансијским перформансама учествују у просеку са 21,2 одсто, а ангажовала су 8,4 одсто укупног броја радника. Са аспекта величине, најбројнија су велика друштва (85), са нето добитком од 491.681 милион динара увећаним за 78 одсто на годишњем нивоу. Поред тога, једно мало и пет микро друштава забележило је вишеструки раст нето добитка, док је девет друштава средње величине исказало за 16,8 одсто нижи нето добитак. Од сто најпрофитабилнијих друштава њих 59 је бонитетно способно, од којих 46 има веома добар бонитет. Нешто мање од две трећине друштава (64) било је на тој листи и у претходној години. Од 108.856 друштава, чији су подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2022. годину анализирани са аспекта успешности пословања, финансијских капацитета и губитака, на АПР листама СТО НАЈ… рангирано је укупно 377 привредних друштава, са највећим утицајем на основне финансијске перформансе привреде у протеклој години.

Агенција је на својој интернет страници објавила кратак осврт на СТО НАЈ… привредних друштава, као и Извештај и презентацију СТО НАЈ… привредних друштава у 2022. години који су објављени у одељку Финансијски извештаји – Публикације/ СТО НАЈ… привредних друштава.