Nemačka humanitarna organizacija Help pomaže izbeglicama u Srbiji

Nemačka humanitarna organizacija Help pomaže izbeglicama u Srbiji

17/09/2015 Off By

Sadržaj jednog paketa čine konzerve sardine, tune, trajnog hleba, džema i vode. Ostale isporuke najneophodnijih namirnica biće organizovane u skladu sa potrebama i kretanjima izbeglica kroz Srbiju, a u dogovoru sa Crvenim krstom Srbije


help
Info: Press MC


 

 NEMAČKA humanitarna organizacija Help u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, 16. septembra 2015. godine isporučila je 1000 paketa sa prehrambenim proizvodima izbeglicama u Šidu i Somboru. Danas 600 paketa biće isporučeno u Šidu, a još hiljadu paketa sutra, 18. septembra i to centrima za prihvat izbeglica u kojima, u tom momentu, to bude najpotrebnije.

Sadržaj jednog paketa čine konzerve sardine, tune, trajnog hleba, džema i vode. Ostale isporuke najneophodnijih namirnica biće organizovane u skladu sa potrebama i kretanjima izbeglica kroz Srbiju, a u dogovoru sa Crvenim krstom Srbije.
“Help je sa svojim timovima spreman da brzo i adekvatno reaguje i pomogne izbeglicama na njihovom putu kroz Srbiju. Svojom podrškom Help će obezbediti neophodnu hranu i higijenske artikle kako bi ovi ljudi zadržali svoje dostojanstvo i u ovoj teškoj situaciji u kojoj se nalaze.” kaže Klaus Mock, regionalni koordinator Help-a za Crnu Goru i Srbiju.
Organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. širom sveta već 35 godina pruža pomoć ugroženom stanovništu. Stvaranjem humanitarne krize usled velikog broja izbeglih lica iz Sirije i ostalih ratom ugroženih područja, Help je angažovao raspoložive resurse na obezbeđivanju odgovarajućih uslova života za migrante u Srbiji, kroz snabdevanje prehrambenim i higijenskim paketima kao i drugih nephodnih usluga. Projekat se sprovodi u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i Crvenim krstom Srbije.
Vrednost projekta iznosi 230.000,00 evra a finansiraju ga Ministarstvo spoljnih poslova SR Nemačke (Auswärtige Amt), Koalicija udruženja humanitarnih organizacija Nemačke (Aktion Deutschland Hilft) i NAK-karitativ.
Od 1999. godine Help u Srbiji radi na pružanju hitne humanitarne pomoći i razvoju programa usmerenih na smanjenje siromaštva i poboljšanje uslova života ugroženih grupa stanovništva.
Za 15 godina rada, podržaono je više od 5000 korisnika kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja, obezbedio preko 600 stambenih rešenja za izbegla i raseljena lica i socijalno ugroženo stanovništvo, uz druge programe i vidove hitne pomoći.
Ukupna vrednost Help-ovih programa sprovedenih u Srbiji iznosi 30 miliona evra. ♦


DOGAĐAJI – DANAS

Vašington: Vučić razgovarao sa Luisom Almagromvašington11

Generalni sekretar Organizacije američkih država Almagro je rekao da Srbija ima velike prijatelje u zemljama Severne i Latinske

 

 

 

Plesom u srcu Beograda do Noći istraživača!noć istrađivača

Cilj Noći istraživača (25.septembar) je da, pre svega mladima, približi posao istraživača i ukaže na sve načine na

 

 

 

 

LSV: Građani i institucije da nastave da budu primer solidarnostiizbeglice

  Iako Srbija nije željeno odredište izbeglica, niti je članica EU, ona jeste kandidat za članstvo u EU.

 

 

 

Sutra Međunarodni Parking dan – u Beogradu po treći putparking dan

Cilj sutrašnje akcije je da se pokrene razgovor sa stanarima blokova 21 i 22 i da se razmotri