Међународни дан старијих особа

Међународни дан старијих особа

01/10/2023 Off By BERB

Поводом Међународног дана старијих особа, 1. октобра, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог подсећа да се демографска слика у свету променила и у дневни фокус неминовно долази врло сложена проблематика са којом се старија популација суочава.

Специфични су изазови заштите и поштовања људских права старијих како на националном тако и на глобалном нивоу. Чињеница је да ни на међународном ни на европском нивоу не постоји документ који се искључиво односи на старије особе. Преостало је само праћење препорука које уговорна тела Уједињених нација упућују државама у контексту мониторинга постојећих међународних уговора. Не може се занемарити Агенду 2030 која је увела принцип ,,Да нико не буде изостављен“.

Како је Србија прва земља која је принцип ,,Да нико не буде изостављен“ увела у свој нормативни оквир, разумљиво је зашто се у политикама које се креирају инсистира да старије особе не буду изостављене. То се посебно огледа у унапређивању области здравствене и социјалне заштите, целоживотног образовања, заштите од насиља и локални развој специјализованих услуга, како би се квалитет живота ове популације унапредио.

У правцу побољшања животних услова иде и одлука Владе Републике Србије да пензије буду повећане 5,5 одсто од 1. октобра 2023, и додатних 14,8 одсто од 1. јануара 2024, као и систем пензионерских картица са попустима за куповине и плаћања роба и услуга.

Са друге стране, развија се и оквир за упражњавање свих оних активности за које се подразумева да су ,,резервисане,“ за млађу популацију. У том смислу, акцент је стављен на успоставу програма за што активнији живот старијих особа како би слободно време испунили активностима којима развијају своје таленте и стичу нова знања, као што су путовања, одласци у позориште, биоскоп, похађање различите курсева и друго.

Још постоје предрасуде да старије особе свој живот треба да проведу живећи пасивно своје пензионерске дане. Занемарује се њихово огромно животно и радно искуство, које не само младим генерацијама, већ друштву у целини, представља неисцрпни ресурс, вредан поштовања. Развијањем међугенарацијске солидарности постиже се замах у развоју друштва кроз коришћење свих благодети младости и огромног потенцијала и искуства старијег животног доба.

Према подацима УН-а, процена је да ће до 2050. године старијих људи бити више од две милијарде или 22 процента светске популације, што представља дупло више од садашњих 11 процената становништва које је старије од 60 година.