Додатна средства за програм куповине сеоских кућа

Додатна средства за програм куповине сеоских кућа

21/09/2023 Off By BERB

Фото: Влада Србије

 

Влада Србије донела је Уредбу о додели бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину којом је омогућена куповина нових 17 минибусева, намењена повезивању 368 села у Србији.

Реализацијом пројекта решавају се основне потребе кретања сеоског становништва, омогућава квалитетнији живот и стварају услови за већу доступност здравствених, културних, административних и едукативних услуга, а уједно се унапређује животни стандард становништва сеоских средина.

Због великог интересовања за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину, а који спроводи Министарство за бригу о селу, чланови Владе донели су и Уредбу која ће омогућити наставак овог програма и за те намене определили додатна средства у укупном износу од 395.000.000,00 динара. Укључујући нова средства, Влада Србије је за овај програм, од почетка године, издвојила укупно 895.000.000,00 динара.

Чланови Владе усвојили су измењену Уредбу о ограничењу висине цена деривата нафте у циљу спречавања већих поремећаја и очувања животног стандарда и продужили период важења ограничења цена до краја октобра.