ЕК одобрила помоћ за реконструкцију ХЕ „Бистрица”

ЕК одобрила помоћ за реконструкцију ХЕ „Бистрица”

04/08/2023 Off By BERB

Фото: Емилија Јовановић

Министарство рударства и енергетике Владе Републике Србије саопштило је да је Европска комисија, посредством Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF), одобрила нашој земљи 8,44 милиона евра бесповратне помоћи у области енергетике.

Ова средства ће бити искоришћена за финансирање реконструкције ХЕ „Бистрица” и израду Студије изводљивости са Проценом утицаја на животну средину за пројекат Централнобалканског коридора.

Реализација ових пројеката допринеће повећању производних капацитета из обновљивих извора енергије, као и преносних капацитета повезивањем Србије са источним и западним суседима, чиме постајемо значајно енергетско чвориште европског електроенергетског система. Скоро једна трећина укупно одобрених средстава намењена је за пројекте у области енергетике.

За пројекат реконструкције ХЕ „Бистрица”, „Електропривреди Србије” (ЕПС) одобрено је 7,722,671 милиона евра инвестиционог гранта, што покрива око једне петине процењене вредности инвестиције, која износи 36,1 милион евра.

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић истакла је тим поводом да ће се заменом опреме на ХЕ „Бистрица”, која је изграђена пре више од 60 година, продужити њен животни век, што ће допринети сигурности снабдевања, повећању удела производње из обновљивих извора енергије, као и смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Према њеним речима, за овај пројекат урађена је пројектно-техничка и просторна документација и прибављене су дозволе за изградњу, а почетак радова планиран је за другу половину наредне године.

За израду Студије изводљивости за пројекат Централнобалканског коридора са проценом утицаја на животну средину, који подразумева изградњу новог далековода који би повезао централну Србију са регионом Костолца, а у другој фази повезивање Србије и Бугарске новим 400 kV далеководом и изградњу нових далековода који би повезали источну и западну Србију, опредељено је 724.482 евра, а корисник средстава је ЕМС.

Централнобалкански коридор, чија је процењена инвестициона вредност око 195 милиона евра, укључен je у Паневропски план развоја преносног система 2022. Европске асоцијације оператора преносних система (ENTSO-E).

Средства за рехабилитацију ХЕ „Бистрица” додељена су у оквиру осмог позива за инвестиционе грантове Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF), док су за израду Студије изводљивости са проценом утицаја на животну средину за пројекат Централнобалканског коридора средства опредељена из 29. позива за техничку помоћ Инвестиционог оквира за Западни Балкан, додаје се у саопштењу.