Saopštenje Ministarstva odbrane

Saopštenje Ministarstva odbrane

24/07/2023 Off By BERB

Radi istinitog obaveštavanja javnosti i sprečavanja dezinformacija, Ministarstvo odbrane saopštava da je dokument sa oznakama Vojnoobaveštajne agencije koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kome se Predrag Koluvija dovodi u vezu sa VOA – falsifikat.  

Reč je o lažnom dokumentu čiji sadržaj nije verodostojan i na kome je krivotvoren potpis direktora VOA brigadnog generala Zorana Stojkovića, što je još 2019. godine utvrđeno grafološkim veštačenjem sudskog veštaka Ministarstva odbrane i Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku Uprave kriminalističke policije. Pečat Vojnoobaveštajnog centra VOA zloupotrebljen je od strane njenog bivšeg pripadnika.

Broj rešenja pod kojim je dokument zaveden ne postoji u registrima VOA, a svi navodi u njemu su izmišljeni. Forma pomenutog lažnog službenog dokumenta u potpunosti odudara od forme uobičajenog akta pod stepenom tajnosti „Strogo poverljivo“. Ukazujemo na činjenicu da Predrag Koluvija nije, niti je bio oficir Vojske Srbije, nije pripadnik Vojnoobaveštajne agencije, niti je ikada imao saradnički status u VOA.

Ovim putem apelujemo na medije, ali i na celokupnu javnost, da ne podležu dezinformacijama koje se plasiraju u cilju narušavanja ugleda Vojnoobaveštajne agencije i Ministarstva odbrane Republike Srbije.