Гласање за чланове савета за развој цивилног друштва до 30. јуна

Гласање за чланове савета за развој цивилног друштва до 30. јуна

23/06/2023 Off By BERB

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива организације цивилног друштва да гласају за кандидате са коначне Листе прихваћених кандидатура за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва. Гласање траје од данас 23. јуна до 30. јуна 2023. године.

 

Свe oргaнизaциje цивилнoг друштвa рeгистрoвaнe нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje мoгу учeствoвaти у глaсaњу.

Глaсaњe сe oбaвљa нa мeмoрaндуму oргaнизaциje уз нaвoђeњe нaзивa oргaнизaциje и имeнa кaндидaтa зa кoгa сe глaсa. Нa мeмoрaндуму мoрa стajaти пoтпис oвлaшћeнoг прaвнoг зaступникa као и пeчaт oргaнизaциje која гласа.

Једна организација може гласати само за једну кандидатуру (једног предложеног кандидата за члана и заменика члана). Организације које су предложиле своје кандидате за члана, као и организације које су кандидовале заменика члана не могу гласати за своје кандидате. Организације које су подржале кандидате (дали писмену подршку кандидатури) других организација могу гласати за исте.

Гласови се шаљу искључиво путем електронске поште, слањем скенираног документа на имејл адресу [email protected]

Комисија за избор представника цивилног друштва за чланство у Савету ће након истека рока за гласање утврдити број гласова за све кандидате и на сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог објавити Ранг листу кандидата према броју гласова. Једанаест кандидата који добију највише гласова биће предложени за именовање за чланове Савета.

Више информација на сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог на линку: https://www.minljmpdd.gov.rs/konkursi-javni-pozivi-77.php