У 56 градова и општина проглашена елементарна непогода

У 56 градова и општина проглашена елементарна непогода

19/06/2023 Off By BERB

Фото: Влада Србије

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Одлуку о проглашењу елементарне непогоде у 56 градова и општина.

У мају и јуну 2023. године поплавни таласи на водотоковима бујичног карактера и водотоцима другог реда, ређе на регулисаним и уређеним деловима водотокова, изазвали су штету и потенцијално угрозили наведене територије.

Јаке кишне падавине и изливени бујични и други водотокови изазавали су штету на регионалној и локалној инфраструктури, објектима јавне намене у јавној својини, породичним стамбеним објектима у својини rрађана и на пољопривредним усевима.

На седници Владе донет је и закључак о формирању Раднe групе за координацију активности на санирању последица поплава и припреми државних програма помоћи и обнове након поплава које су задесиле Републику Србију, а којим ће бити прецизирана потребна финансијска средстава за санирање штете. Радном групом председаваће председница Владе Републике Србија Ана Брнабић и ова радна група ће, сходно закључку, имати свакодневне састанке на којима ће се представљати тренутни пресек стања у угроженим подручјима.

Влада Републике Србије ће у најкраћем року евидентирати насталу штету у свим јединицама локалне самоуправе у Србији и израдити план санације штете. Сви грађани, који су на било који начин погођени поплавама, неће бити заборављени и Влада ће настојати да сваку насталу штету надокнади на праведан начин.