Усвојене измене Закона о коришћењу обновљивих извора енергије

Усвојене измене Закона о коришћењу обновљивих извора енергије

29/04/2023 Off By BERB

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије којим се омогућава увођење нових капацитета за производњу електричне енергије из обновљивих извора у електроенергетски систем, на начин који неће угрозити сигурност његовог рада.

 

Наиме, усвојене измене и допуне закона решавају питање великог броја захтева за прикључење нових соларних и ветроелектрана, чији је захтевани капацитет за прикључење повећан са 4,8 GW на 20 GW у последње две године, што је два и по пута више од укупног капацитета свих електрана у Србији.

Такав капацитет превазилази могућности за балансирање електроенергетског система, што је изазвало забринутост оператора система (Електромрежа Србије) у вези са радом електроенергетског система, па је изменама закона проблем решен тако што ће оператор система моћи да одложи прикључење електрана на систем уколико се покаже, у транспарентном поступку израде плана развоја преносног система, да нема довољно резерве за балансирање, али је истовремено остављена могућност инвеститорима да избегну одлагање прикључења, ако сами или преко другог учесника на тржишту обезбеде додатни капацитет за балансирање.

Измене су заштитиле гарантованог снабдевача (Електропривреда Србије) од финансијског ризика преузимања балансне одговорности за све произвођаче из обновљивих извора енергије. Закон је ову обавезу гарантованог снабдевача задржао само за повлашћене произвођаче који су ушли у систем подстицаја и то у ограниченом временском периоду, док ће комерцијални пројекти на комерцијалној основи решавати питање балансне одговорности.

Систем тржишне премије је додатно унапређен у интересу грађана, јер ће омогућити да се на аукцијама за добијање подстицаја инвеститори између себе такмиче ко ће понудити више капацитета за потребе гарантованог снабдевања грађана и/или директне уговоре крајњим купцима, што ће омогућити да зелена енергија остане и потроши се у Србији, уместо да се извози.

Посебне новине се односе на капацитете купаца-произвођача, где су дефинисани лимити за домаћинства и остале крајње купце на начин који ће помирити интересе стабилности електроенергетског система и интересе купаца-произвођача.

Домаћинства ће моћи да инсталирају соларне панеле до 10,8 кW, а остали купци до 150 кW задржавајући приоритет приступу систему, без балансне одговорности. На овај начин концепт купца-произвођача се оријентише ка домаћинствима и малој привреди. Велика индустрија ће своја права на самоснабдевање остварити кроз концепт активног купца након измена Закона о енергетици. Водило се рачуна и о прелазном периоду, тако да је омогућено да индустрија до 5 МW инсталира соларне панеле до 1. јула 2024. године по старим прописима. Са друге стране нови прописи треба да допринесу оптимизацији инвестиција домаћинстава у складу са реалном годишњом потрошњом и подстакне купце-произвођаче да не користе електричну енергију за грејање у периодима када је она најскупља.

Усвојене измене постижу неопходан баланс између интереса да имамо више енергије из обновљивих извора и интереса да имамо сигуран рад система и сигурност снабдевања, што је важно за постизање веће енергетске независности Србије и дугорочну сигурности снабдевања енергијом грађана и привреде по одрживим ценама.