Конкурс за упис у Средњу школу унутрашњих послова

Конкурс за упис у Средњу школу унутрашњих послова

03/04/2023 Off By BERB

Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписало је конкурс за упис 210 ученика у први разред Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици за школску 2023/2024. годину, који ће трајати од 3. до 18. априла 2023. године.

 

Право учешћа на конкурсу има кандидат који испуњава следеће услове:

1) има држављанство Републике Србије;
2) има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс за упис у школу;
3) има мање од 17 година почев од 1. септембра школске године у којој уписује први разред школе (кандидати који су рођени после 31. августа 2006. године);
4) да се против кандидата не води кривични поступак, односно да му није изречена васпитна мера или казна малолетничког затвора;
5) да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности и безбедносне услове, за стицање образовања.

Пријаву на конкурс родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси на обрасцу пријаве (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs ) уз осталу документацију, непосредно у СШУП (Сремска Каменица, ул. Железничка број 22) или у полицијској станици, по месту пребивалишта кандидата у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Више информација о конкурсу можете наћи на интернет страници Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs и Средње школе унутрашњих послова www.ssup.edu.rs .