Подршка државе Ромима који живе у најсиромашнијим општинама

Подршка државе Ромима који живе у најсиромашнијим општинама

23/02/2023 Off By BERB

Аутор фотографија: Милош Перић

 

Министар за равномерни регионални развој Един Ђерлерк разговарао је данас са представницима Ромске националне заједнице из Бујановца о њиховој улози и положају, као и унапређењу, како индивидуалних, тако и колективних права ове заједнице.

 

Министар Ђерлек оценио је да је унапређење социо-економског положаја и залагање за интересе ромске популације и националних мањина, улога наше државе и свих институција, кроз вођење одговорне социo-економске политике, а у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома у Републици Србији, усвојеној за период до 2030. године.

Ђерлек је најавио да ће највише пажње кроз вођење регионалног развоја бити посвећено подршкци и улагању у најсиромашније општине наше државе, међу којима је и Бујановац, и у оквиру којег ће посебна пажња бити посвећена Ромкињама и Ромима који тамо живе.

Представници Ромске националне заједнице у Бујановцу истакли су да су основни проблеми недостатак инфраструктуре, а да и упркос постигнутим резултатима у области образовања и самозапошљавања последњих година, незапосленост и даље представља највећи проблем већинског дела популације.

Како би изазове са којима се Ромска заједница суочава учинили транспарентнијим, Ђерлек је навео да је неопходно њихово активније укључивање у институционални живот у нашој земљи и учинити доступнијим области образовања, запошљавања и здравствене и социјалне заштите.