Stranka moderne Srbije

STRANKA MODERNE SRBIJE: Telekom Srbija novcem građana pokriva gubitke nastale „kupovinom“ Kopernikusa

 

Stranka moderne Srbije (SMS) protestvuje što je Nadzorni odbor nacionalne telekomunikacione kompanije „Telekom” u dnevni red svoje sednice zakazane za 26. jun ove godine, uvrstio donošenje odluke o predlogu uprave tog preduzeća da se ostvareni dobitak iz 2018. godine zadrži kao neraspoređena dobit, umesto da se isplati građanima koji su akcionari ove kompanije.

SMS smatra da nije u pitanju poslovna odluka nastala kao posledica sprovođenja dobre poslovne prakse. Ovo je pokušaj uprave „Telekoma” da sanira pogubne posledice politike republičkih vlasti i insistiranja njenih čelnika da akcionarskim sredstvima bivših i sadašnjih zaposlenih u „Telekomu“ i akcionarskim sredstvima svih građana Srbije, u formi “kupovine” Kopernikusove kablovske mreže, stavi u svoj posed i kontrolu televizije sa nacionalnom frekvencijom.

Modernisti upozoravaju da se ovim potezom nastavlja pogubna ekonomska politika koja se zasniva na zloupotrebi javnih preduzeća od strane vlasti. Neodgovorno poslovanje javnih preduzeća se uvek pokriva novcem građana Srbije, koji se umesto za poboljšanja usluga i rast standarda koristi za političku kampanju stranaka na vlasti i bogaćenje uskog kruga državnih funkcionera(Press SMS).♦

Da li su porodiljska odustva razlog da se ne dobije više univerzitetsko zvanje?

 

Stranka moderne Srbije (SMS) reagovala je na izbor profesorke dr Vesne Todorčević u zvanje redovne profesorke Univerziteta u Beogradu.

U pisanom obraćanju medijima SMS navodi da sa velikom pažnjom prati zbunjujuće i neakademsko postupanje dela univerzitetske javnosti tokom raspisivanja konkursa i izbora gospođe dr Vesne Todorčević u zvanje redovne profesorke Univerziteta u Beogradu.

Iako gospođa dr Vesna Todorčević ispunjava sve zakonske uslove za izbor u zvanje za koje konkuriše, neke njene kolege sa katedre i iz institucija sa kojima te kolege tesno sarađuju, iz sve snage pokušavaju da omiljenu profesorku među studentima matematike i međunarodno priznatu naučnicu zaustave u napredovanju. Razlog neizbora su “tri porodiljska odsustva zbog kojih nije imala vremena da stekne neophodno nastavno iskustvo koje zvanje redovne profesorke zahteva”.

Stranka moderne Srbije pita sve odgovorne, a posebno profesorkine „zabrinute“ kolege, da li se oni iskreno zalažu da mlade naučnice i profesorke treba da ostaju bez potomstva ako žele da ih oni podrže u napredovanju? Nama se čini da „zabrinute“ kolege svojim, na zakonu nezasnovanim stavovima i akcijama, iz nekog nedostojanstvenog razloga, pokušavaju da instruišu javnost da je normalno da univerzitet treba da kažnjava naučno pregalaštvo i naučno-nastavna dostgnuća majki zbog rađanja dece i ogromnog truda koje ulažu tokom njihovog odrastanja. Modernisti pozivaju javnost, a posebno univerzitetsku, da iz sve snage podrži profesorku dr Vesnu Todorčević i celu žensku populaciju, jer žene su nosilac i garant preporoda i modernizacije Srbije(Press SMS).♦

Stranka moderne Srbije: Neka se Patrijarh Irinej uzdrži od komentarisanja građanskih protesta

 

Stranka moderne Srbije oštro se protivi oglašavanju patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja povodom protesta koji se svake subote održavaju u celoj Srbiji, povezavši to sa nerešenim konfliktima na Kosovu i Metohiji, posredno označivši građane kao odgovorne za tu sutiuaciju.

Izjava u kojoj Patrijarh osuđuje građanke i građane, zbog legitimno izraženog nezadovoljstva celokupnom političkom situacijom u Srbiji, neprimerena je za crkvenog velikodostojnika, koji u sekularnoj državi, kakva je po ustavu Republika Srbija, ne bi trebalo da deluje šire od svojih verskih propovedanja i nadležnosti. Svedoci smo da mešanje Srpske pravoslavne crkve u državno uređenje zemlje i borbu za građanska prava uglavnom nije koristilo ličnim slobodama i unapređenju prava pojedinaca u državi ni tokom devedesetih godina, već se, naprotiv, uticaj verske zajednice koristio kako bi se dodatno podelilo društvo i produbili dalji konflikti. Pozivamo patrijarha Irineja da, u skladu sa jednakošću pod kapom nebeskom koju vera propagira, ne vrši dalju podelu građana i da se uzdrži od izjava koje na bilo koji način ugrožavaju mogućnost da se čuje glas naroda(Press SMS).♦