STRANKA MODERNE SRBIJE: Telekom Srbija novcem građana pokriva gubitke nastale „kupovinom“ Kopernikusa

STRANKA MODERNE SRBIJE: Telekom Srbija novcem građana pokriva gubitke nastale „kupovinom“ Kopernikusa

04/06/2019 Off By BERB

 

Stranka moderne Srbije (SMS) protestvuje što je Nadzorni odbor nacionalne telekomunikacione kompanije „Telekom” u dnevni red svoje sednice zakazane za 26. jun ove godine, uvrstio donošenje odluke o predlogu uprave tog preduzeća da se ostvareni dobitak iz 2018. godine zadrži kao neraspoređena dobit, umesto da se isplati građanima koji su akcionari ove kompanije.

SMS smatra da nije u pitanju poslovna odluka nastala kao posledica sprovođenja dobre poslovne prakse. Ovo je pokušaj uprave „Telekoma” da sanira pogubne posledice politike republičkih vlasti i insistiranja njenih čelnika da akcionarskim sredstvima bivših i sadašnjih zaposlenih u „Telekomu“ i akcionarskim sredstvima svih građana Srbije, u formi “kupovine” Kopernikusove kablovske mreže, stavi u svoj posed i kontrolu televizije sa nacionalnom frekvencijom.

Modernisti upozoravaju da se ovim potezom nastavlja pogubna ekonomska politika koja se zasniva na zloupotrebi javnih preduzeća od strane vlasti. Neodgovorno poslovanje javnih preduzeća se uvek pokriva novcem građana Srbije, koji se umesto za poboljšanja usluga i rast standarda koristi za političku kampanju stranaka na vlasti i bogaćenje uskog kruga državnih funkcionera(Press SMS).♦