Da li su porodiljska odustva razlog da se ne dobije više univerzitetsko zvanje?

Da li su porodiljska odustva razlog da se ne dobije više univerzitetsko zvanje?

07/03/2019 Off By BERB

 

Stranka moderne Srbije (SMS) reagovala je na izbor profesorke dr Vesne Todorčević u zvanje redovne profesorke Univerziteta u Beogradu.

U pisanom obraćanju medijima SMS navodi da sa velikom pažnjom prati zbunjujuće i neakademsko postupanje dela univerzitetske javnosti tokom raspisivanja konkursa i izbora gospođe dr Vesne Todorčević u zvanje redovne profesorke Univerziteta u Beogradu.

Iako gospođa dr Vesna Todorčević ispunjava sve zakonske uslove za izbor u zvanje za koje konkuriše, neke njene kolege sa katedre i iz institucija sa kojima te kolege tesno sarađuju, iz sve snage pokušavaju da omiljenu profesorku među studentima matematike i međunarodno priznatu naučnicu zaustave u napredovanju. Razlog neizbora su “tri porodiljska odsustva zbog kojih nije imala vremena da stekne neophodno nastavno iskustvo koje zvanje redovne profesorke zahteva”.

Stranka moderne Srbije pita sve odgovorne, a posebno profesorkine „zabrinute“ kolege, da li se oni iskreno zalažu da mlade naučnice i profesorke treba da ostaju bez potomstva ako žele da ih oni podrže u napredovanju? Nama se čini da „zabrinute“ kolege svojim, na zakonu nezasnovanim stavovima i akcijama, iz nekog nedostojanstvenog razloga, pokušavaju da instruišu javnost da je normalno da univerzitet treba da kažnjava naučno pregalaštvo i naučno-nastavna dostgnuća majki zbog rađanja dece i ogromnog truda koje ulažu tokom njihovog odrastanja. Modernisti pozivaju javnost, a posebno univerzitetsku, da iz sve snage podrži profesorku dr Vesnu Todorčević i celu žensku populaciju, jer žene su nosilac i garant preporoda i modernizacije Srbije(Press SMS).♦