Balkanekspresrb.rs

ONLAJ MAGAZIN ZA BALKANSKU SARADNJU

10. mart

4 min read

  1772. Rođen nemački pisac Fridrih fon Šlegel, jedan od začetnika nemačkog romantizma i jedan od prvih evropskih modernista. Pisao...

6 min read

--1856 - Umro je Jovan Sterija Popović, prvi srpski komediograf, "otac" srpske drame, i kao ministar prosvete, jedan od glavnih...

5 min read

  1528. U Beču kao jeretik na lomači spaljen Baltazar Hubmajer, jedan od glavnih vođa austrijskih baptista. 1628. Rođen italijanski...

3 min read

U Beču kao jeretik na lomači spaljen Baltazar Hubmajer, jedan od glavnih vođa austrijskih baptista.1628. Rođen italijanski lekar i botaničar...