10. FESTIVAL NESVRSTANOG STRIPA NOVO DOBA: Previše smo stari da bismo bili zaustavljeni –