LSV/ Ko precrtava nazive mesta na jezicima nacionalnih zajednica!