Комесаријат за избеглице обезбедио новчану помоћ за набавку огревног дрвета

Комесаријат за избеглице обезбедио новчану помоћ за набавку огревног дрвета

24/12/2022 Off By BERB

Foto: Komesarijat za izbeglice i migracije

 

Комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је новчану помоћ за набавку огревног дрвета којом ће бити обуваћене 2.425 породица и домаћинстава, избеглица и интерно расељених лица на територији Републике Србије.

 

Kомесарка Наташа Станисављевић рекла је да је ова помоћ прописана Одлуком о додели помоћи јединицама локалне самоуправе за набавку огревног дрвета са превозом породичним домаћинствима избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији, а коју је донео Комесаријат за избегице и миграције Републике Србије.

Овом одлуком је обухваћено 106 јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије и градских општина града Београда, укључујући и јединице локалне самоуправе на територији Косова и Метохије, а исказане су потребе 2.425 породица и домаћинстава избеглица и интерно расељених лица. Укупна вредност помоћи је 60.625.000,00, а појединачна вредност помоћи у огревном дрвету са превозом је до 25.000 РСД по породичном домаћниству избеглица, односно интерно расељених лица.

Помоћ се додељује најугроженијим породичним домаћинствима избеглица и интерно расељених лица на територији јединице локалне самоуправе и обухвата различите критеријуме угрожености и то једнородитељска домаћинства, вишечлане породице са децом, породична домаћинства са чланом/члановима који имају обољења од већег социо-медицинског значаја, дакле породицама са децом или члановима који због здравствених проблема нису у могућности да раде, али и домаћинства старијих лица, једночлана домаћинства и домаћинства без редовних прихода, имајући у виду различите социо-економске услове живота породичних домаћинстава избеглица и интерно расељених лица на територији Републике Србије
Јединице локалне самоуправе позивају породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица да доставе потребну документацију за доделу помоћи, а затим се, након спроведене набавке испорука огревног дрвета врши на кућну адресу, са намером да се најугроженијим породицама избеглица и интерно расељених лица помогне у превазилажењу потешкоћа у вези набавке огрева за наступајућу зиму.

Станисављевић је истакла да је ово један од видова помоћи која се обезбеђује за најугроженија породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица, а првенствено се настоји да им се омогуће адекватни услови за живот или стамбена решења.

У протеклим годинама Република Србија је стамбено збринула укупно 26151 породицу/домаћинство, од чега је 19573 избеглица из бивших Република СФРЈ и 6499 интерно расељених лица са простора Косова и Метохије. Комесаријат за избеглице и миграције брине у континуитету о избеглим и расељеним лицима и са таквом политиком ће се наставити и у будућности.