Заједничка изјава председника Србије и председника Азербејџанa

Заједничка изјава председника Србије и председника Азербејџанa

23/11/2022 Off By BERB

Foto: Predsedništvo Srbije/Dimitrije Goll

 

На позив председника Републике Србије, г. Александра Вучића, председник Републике Азербејџан, г. Илхам Алијев, боравио је 23. новембра 2022. године у званичној посети Републици Србији.

 

Председник Републике Србије и председник Републике Азербејџан (у даљем тексту: „Стране“),
разговарали су о перспективама развоја српско-азербејџанских односа и позивајући се на „Декларацију о пријатељским односима и стратешком партнерству између Републике Србије и Републике Азербејџан” која је потписана у Бакуу 8. фебруара 2013. године и на „Заједнички акциони план о стратешком партнерству између Републике Србије и Републике Азербејџан“ потписан у Бакуу, 21. маја 2018. године, потврдили су заједничке интересе за продубљивање стратешког партнерства између Републике Србије и Републике Азербејџан.

Стране изјављују следеће:

1. Поново потврђујући своју посвећеност циљевима и начелима Повеље Уједињених нација, Република Србија и Република Азербејџан одлучно међусобно подржавају суверенитет, територијални интегритет и неповредивост међународних граница.
2. Стране изражавају спремност да негују политички дијалог у свим областима стратешке билатералне сарадње, као и о међународним и регионалним питањима од заједничког интереса.
3. Стране истичу значај ближе координације својих иницијатива које су предложиле у оквиру међународних организација чије су чланице Република Србија и Република Азербејџан, а посебно Уједињених нација и њених специјализованих институција, Организације за европску безбедност и сарадњу, Савета Европе и Организације за црноморску економску сарадњу. Такође истичу спремност да заједнички делују у оквиру Покрета несврстаних земаља и Програма „Партнерство за мир“ Организације Северноатлантског пакта.
4. Стране истичу неопходност јачања како билатералне тако и мултилатералне сарадње у борби против ширења оружја за масовно уништење, тероризма, сепаратизма, екстремизма, транснационалног организованог криминала, незаконите трговине оружјем, наркотицима и психотропним супстанцама, трговине људима, прања новца, кривичних дела у области информационо-комуникационих технологија, као и других нових безбедносних изазова.
5. Стране наглашавају да ће се две државе уздржати од било каквих радњи које штете односима стратешког партнерства и да ће се међусобно обавештавати и одмах обавити консултације у случају било какве претње. Стране потврђују своје обавезе да спрече коришћење своје територије, комуникационих система и друге инфраструктуре од стране било којег међународног актера у сврху припреме или извођења оружане агресије или других непријатељских акција и претњи против држава Страна.
6. Стране подстичу размену посета на различитим нивоима, интензивирање и ширење контаката између парламентараца и шефова министарстава, представника релевантних структура, у циљу продубљивања стратешког партнерства и јачања међусобних активности.
7. Стране истичу значајну улогу међупарламентарних група пријатељства које делују у Народној скупштини Републике Србије и Мили Меџлису Републике Азербејџан у јачању пријатељских и обострано корисних односа између две државе.
8. Имајући у виду да су међусобна улагања један од основних подстицаја економске сарадње, Стране изражавају спремност да јачају, штите и промовишу улагања у областима од заједничког интереса.
9. Стране констатују да придају посебан значај активности Међувладине комисије Републике Србије и Републике Азербејџан за трговину и економску сарадњу и подржавају одржавање њених састанака на редовној основи. У том контексту, истичу значај улагања заједничких напора у циљу повећања обима међусобне трговине и диверсификације њене номенклатуре.
10. Стране подржавају стварање повољних услова за предузетништво, организовање заједничких пословних догађаја у циљу развоја билатералних пословних односа, као и ширење директних веза између пословних заједница двеју земаља.
11. Констатујући изузетну улогу туризма у обезбеђивању економског раста, Стране наглашавају неопходност заједничког деловања у том правцу.
12. Стране подстичу размену искустава и унапређење сарадње у области мултикултурализма, науке и образовања, здравства, животне средине, социјалне заштите, омладинске и спортске политике између две државе, између осталог, кроз одржавање редовних билатералних састанака и дана културе.
13. Стране стимулишу успостављање директних контаката између градова две државе у трговинско-економској, научно-техничкој и културно-хуманитарној области и у том погледу високо цене изградњу веза братимљења између градова Републике Србије и градова Републике Азербејџан.
14. Стране су се сагласиле о формирању Савета за стратешко партнерство између Републике Србије и Републике Азербејџан у циљу ефикасног решавања приоритетних питања од заједничког интереса и подизања билатералних односа стратешког партнерства на квалитативно нови ниво.

Потписано у Београду, 23. новембра 2022. године, у два оригинална примерка, сваки на српском, азербејџанском и енглеском језику.

Председник Републике Србије    Председник           Републике Азербејџан
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ                ИЛХАМ АЛИЈЕВ

___________________________ __________________________