SAOPŠTENJE KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE SRBIJE: PRIJAVITE SE ZA POMOĆ PRI KUPOVINI SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

SAOPŠTENJE KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE SRBIJE: PRIJAVITE SE ZA POMOĆ PRI KUPOVINI SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

13/07/2015 Off By

Sve informacije u vezi sa pomenutim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 011-3344-625, 011-330-9750, 011-330-9298 ili u kancelarijama 119 i 120, prvi sprat, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Ulica 27. marta 43-45, kao i u Komesarijatu za izbeglice i migracije, Ulica narodnih heroja br. 4, Novi Beograd ili na telefon 011-285-75-67, 011-285-75-69


kuce

REGIONALNI stambeni program Republike Srbije, kojim se stambeno zbrinjavaju izbeglice i bivše izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, se nastavlja.

Izbeglice i bivše izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje žive na teritoriji grada Beograda, a zainteresovani su za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba pri kupovini 50 seoskih kuća sa okućnicom i dodelu paketa pomoći u okviru Regionalnog stambenog programa – potprojekat 3, mogu da konkurišu do 10. avgusta 2015. godine.
Javni poziv je objavljen 25. juna 2015. godine na oglasnim tablama Uprave grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Gradskog poverenika za izbeglice, gradskih opština, Komesarijata za izbeglice i migracije, na internet prezentaciji grada Beograda www.beograd.rs (odeljak „Gradski konkursi, oglasi i tenderi“) i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs
Da bi korisnik dobio stambeno rešenje uslov je da nema rešeno stambeno pitanje u Republici Srbiji, ni u zemlji porekla i da nije ništa prodao ni obnovio u zemlji porekla. Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maskimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u iznosu do 50 odsto od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u maksimalnom iznosu do 4.750 evra, u dinarskoj protivvrednosti). Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Predmetna seoska kuća sa okućnicom mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje.
Sve informacije u vezi sa pomenutim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 011-3344-625, 011-330-9750, 011-330-9298 ili u kancelarijama 119 i 120, prvi sprat, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Ulica 27. marta 43-45, kao i u Komesarijatu za izbeglice i migracije, Ulica narodnih heroja br. 4, Novi Beograd ili na telefon 011-285-75-67, 011-285-75-69.
Navedena stambena rešenja dodeljuju se u okviru trećeg potprojekta Regionalnog stambenog programa Republike Srbije (RSP), čije je sprovođenje počelo 2013. godine. Treći potprojekat RSP-a vredan je 13.642.918 evra. Zajednički ga sprovode Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, grad Beograd i “JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd.
U okviru trećeg potprojekta već je završeno prijavljivanje izbeglica za ostala tri tipa stambenih rešenja predviđenih Programom. Prijavljivanje je trajalo do 26. juna 2015, a za dodelu 350 paketa građevinskog materijala stiglo je 878 prijava, za 235 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine (stambene jedinice daju se u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine prema uslovima prediđenim Zakonom o izbeglicama) 1.590 prijava, a za dodelu 80 montažnih kuća stiglo je 149 prijava korisnika.
Planirano je da se u naredne tri godine obezbedi oko 6.500 stambenih rešenja u regionu, od čega će 4.153 porodice u Srbiji dobiti stan, montažnu kuću, paket građevinskog materijala ili seosko domaćinstvo sa okućnicom, sprovođenjem do sada odobrenih potprojekata.
Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica, odnosno za oko 74.000 ljudi u regionu. Od tog broja 16.780 porodica je u Srbiji, tačnije oko 45.000 ljudi.
Regionalni stambeni program Republike Srbije vredan je 335 miliona evra. Regionalni stambeni program sve četiri zemlje vredan je 584 miliona evra i finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske. <


DOGAĐAJI – DANAS

nebojša127STEFANOVIĆ ODGOVARA MIRSADU VILIĆU DIREKTORU DIREKCIJE ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TELA BIH

„Sramotna je ocena Vilića da su pripadnici obezbeđenja predsednika Vlade Srbije odogovorni za to što se desilo premijeru

 

 

bicik127PROTEST BICIKLISTA POVODOM ZATVARANJA STAZE OD DORĆOLA DO ADE SE NASTAVLJA

Sugestija biciklista da se barijerama i saobraćajnom signalizacijom napravi bajpas kroz okolne ulice (Hercegovačku, Mostarsku, Travničku i Braće

 

tnikolićPOSLE NAPADA NA VUČIĆA: REAGOVANJE TOMISLAVA NIKOLIĆA

Aleksandar Vučić je napadnut zato što je predstavljao Srbiju. Očigledno je da je napadnut zato što je došao

 

 

srbrenvučićVUČIĆ NAKON POSETE SREBRENICI: TO NIJE BIO INCIDENT, VEĆ DOBRO ORGANIZOVAN NAPAD

“Izražavam žal što se ovo dogodilo i što neki nisu prepoznali iskrenu nameru da gradimo prijateljstvo između bošnjačkog