Велики допринос инспекција у унапређењу поштовања законитости и безбедности

Велики допринос инспекција у унапређењу поштовања законитости и безбедности

14/10/2022 Off By BERB

Foto: mre.gov.rs

 

Инспекције дају важан допринос успеху реформи друштва и подносе значајан терет њиховог спровођења, и упркос изазовима са којима се на терену суочавају, пре свега рударски и геолошки инспектори који су у претходне две године, од формирања Министарства рударства и енергетике, појачали редовне и ванредне надзоре, показују да су кључни за унапређење поштовања законитости и побољшању пословне климе, рекао је Зоран Павловић, помоћник министарке рударства и енергетике, обраћајући се на Конференцији „Дан инспектора Србије“ у организацији Мреже инспектора Србије.

 

Он је посебно нагласио да је све присутнија злоупотреба права на представке и притужбе према инспекцијама, као и да се инспектори на терену суочавају са честим нападима.

„У претходном периоду су неке од НВО и удружења грађана пласирале нетачне и неистините информације и без обзира на то што смо сумњали у тачност информација, инспекције су увек реаговале и поступале. Инспектори Министарства рударства и енергетике у надзору који су извршили на захтев надзираног субјекта, установили су опасност од угрожавања безбедности људи, имовине и животне средине, због чега су наложили хитне мере у циљу отклањања опасности. Када су почеле да се реализују наложене хитне мере дошло је до ометања извршења мера од стране одређених НВО и политичких странака. Организовани су протести, дошло је до вандализма, застрашивања и напада на запослене у том надзираном субјекту, приватну имовину, па чак и до употребе ватреног оружја и уништавања машина у власништву надзираног субјекта и повређивања радника. Када су почели напади, Министарство се огласило више пута, а и потпредседница Владе и министарка проф. др Зорана Михајловић је обишла спорну локацију. Затим је о одлуци инспектора расправљао и Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине, који је усвојио извештај Министарства, чиме је потврђена основаност наложених мера инспектора“, навео је Павловић.

„Немојмо заборавити да инспектори штите законитост и безбедност, а без тога нема напретка ни реформе друштва. Инспекције се не могу посматрати као трошак већ као улагање у будућност и зато је важно радити на побољшању положаја инспектора, што ће и увећати интересовање за попуну упражњених места, које данас није на високом нивоу“, рекао је Павловић.