За шест месеци прикључено 5 МW из соларних електрана купаца-произвођача

За шест месеци прикључено 5 МW из соларних електрана купаца-произвођача

12/10/2022 Off By BERB

Укупан капацитет соларних електрана које су у претходних шест месеци поставили купци-произвођачи премашио је пет мегавата. То је резултат поједностављене процедуре за постављање соларних панела и препознавања користи које грађанима и привреди доноси институт купца-произвођача, уведен Законом о коришћењу обновљивих извора енергије.

 

Укупна инсталисана снага соларних електрана која је пре доношења Закона о коришћењу ОИЕ 2021. године износила 11 МW током последњих шест месеци повећана је за додатних 5,17 МW, колико износи укупна снага соларних електрана купаца-произвођача који су стекли тај статус током досадашње примене овог закона.

Поред 5 МW електрана које су већ на мрежи, у поступку обраде захтева код “Електродистрибуције Србије” је још близу 700 захтева домаћинстава, стамбених заједница и привредних субјеката, за које би укупна снага износила 102,1 МW.

Реализацијом инвестиција физичких и правних лица која су у поступку добијања статуса купца-произвођача може се очекивати значајно повећање капацитета за производњу енергије из ОИЕ за кратак временски период, што доприноси повећању укупних капацитета за производњу електричне енергије и већој енергетској безбедности.

Инвестиције у области соларне енергије купаца-произвођача карактеришу кратко време за реализацију инвестиције, заједничко улагање државног и приватног капитала, или само приватног углавном код комерцијалних купаца, коришћење целокупне производње за потребе домаћег тржишта, уз значајну независност и ниже трошкове самих произвођача.