Истраживање о утицају стандарда на пословање  у Републици Србији

Истраживање о утицају стандарда на пословање у Републици Србији

07/10/2022 Off By BERB

У сарадњи са Сектором за квалитет и безбедност производа Министарства привреде и Привредне коморе Србије, Институт за стандардизацију Србије спровео је током априла и маја 2022. године обимно онлајн истраживање о примени стандарда у организацијама у Републици Србији.

 

Добијени резултати показују да близу 90% анкетираних организација користи стандарде у свом пословању. Највећи број испитаника (40,61%) препознао је унапређен квалитет производа или услуга као главни разлог примене стандарда у својој организацији, а у најчешћој употреби су стандарди за производе (52,9%) и испитивања (50,6%). Стандарде највише користе велика (94,55%) и средња предузећа (92,06%) а најмање организације из сектора микро предузећа (14,29%).

У анонимном истраживању спроведеном у оквиру Чешког програма за развој сарадње „Подршка унапређењу и развоју сектора инфраструктуре квалитета Србије” учествовало је 197 организација, углавном из сектора микро, малих и средњих предузећа. Истраживање је реализовано са циљем да покаже колико су привредни субјекти у Републици Србији свесни стратешког утицаја примене стандарда на пословање, која су њихова искуства у примени стандарда као и разлози због којих (не) учествују у процесу доношења стандарда, односно у раду комисија за стандарде.

Публикација са комплетним резултатима истраживања доступна је на веб-страници Института за стандардизацију Србије и може се преузети на линку https://iss.rs/sr_Cyrl/download/page-section/document/12384