Забрана извоза евро дизела продужена за још седам дана

Забрана извоза евро дизела продужена за још седам дана

22/09/2022 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници измењену одлуку о привременој забрани извоза евро дизела EN 590, којом се она продужава на још седам дана.

 

Влада Србије усвојила је Уредбу о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље“ у 2022. години на сваку продату карту у међумесном и међународном превозу, железничком, водном, ваздушном и друмском саобраћају, као и на сваку продату улазницу за позориште, биоскоп и другу културну и спортску приредбу за коју се наплаћују улазнице, као и на сваки продат носач звука са снимљеним садржајем.

Пројекција је да ће, на овај начин, бити остварени приходи од око 10.000.000 динара, који ће бити искоришћени за организацију разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимање других мера за унапређивање развоја друштвене бриге о деци.

На седници је донето Решење о давању сагласности на одлуку о успостављању сарадње између општине Пријепоље, Република Србија и општине Карачабеј, регион Бурса, Република Турска. Сарадња ће бити успостављена у областима културе и спорта, као и у другим друштвеним областима, затим на локалној размени техничких знања и искустава о услугама, економској сарадњи, заштити културних и историјских обележја и заштити животне средине.