Министарство рударства није ангажовало обезбеђење на Старици

Министарство рударства није ангажовало обезбеђење на Старици

12/09/2022 Off By BERB

Министарство рударства и енергетике нема никакве везе са ангажовањем обезбеђења за вршење рударских активности на планини Старица код Мајданпека нити је надлежно да даје такве налоге.

 

Поводом снимака са планине Старица које су објавили поједини медији и изјава лица чији се идентитет на снимку не може јасно утвдити, наглашавамо да су надлежности и овлашћења Министарства јасно утврђена законима и другим прописима и да су тврдње да је Министарство изашло из оквира закона апсолутно неистините и злонамерне.

Подсећамо да се Министарство по питању рударских радова на експлоатационом пољу на планини Старица до сада више пута оглашавало и информисало јавност о поступању надлежних државних органа и свим предузетим радњама.