SAOPŠTENJE MUP-A: KOREKTNO PREMA MIGRANTIMA

SAOPŠTENJE MUP-A: KOREKTNO PREMA MIGRANTIMA

07/07/2015 Off By

 

Prilikom registracije i prijavljivanja lica koja su izrazila nameru da traže azil, osim pripadnika MUP-a, u najvećem broju slučajeva prisutni su i predstavnici nevladnih organizacija, Centra za zaštitu tražilaca azila i Beogradski centar za ljudska prava, koji pružaju besplatnu pravnu pomoć u azilnom postupku


migranti

Biro za saradnju s medijima MUP-a

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije u 2014. i 2015. godini nije imalo nijednu prijavljenu pritužbu migranata, kao ni drugih organizacija i lica koje se odnose na postupanje policijskih službenika.

Prilikom registracije i prijavljivanja lica koja su izrazila nameru da traže azil, osim pripadnika MUP-a, u najvećem broju slučajeva prisutni su i predstavnici nevladnih organizacija, Centra za zaštitu tražilaca azila i Beogradski centar za ljudska prava, koji pružaju besplatnu pravnu pomoć u azilnom postupku.
Takođe, Kancelarija za azil obavezno obaveštava pomenute nevladine organizacije o svakoj fazi postupka – registraciji, uzimanju zahteva i saslušanju, ukoliko se u navedenim fazama postupka nalaze lica koja su njihovi klijenti.
Veliki broj migranata sa porodicama opredelio se da prođe kroz Srbiju jer se u našoj zemlji osećaju bezbedno i sigurno. Srpska policija u svom postupanju u poptunosti poštuje sva prava i slobode migranata i tražilaca azila u skladu sa međunarodnim konvencijama i propisima, zagarantovanima ljudskim pravima i slobodama.
Kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova moglo da postupa u eventualnim slučajvima nehumanih i nezakonitih postupanja, potrebno je da to prijave najbližoj policijskoj stanici, Centru za zaštitu tražilaca azila i drugim nevladinim organizacijama koje se bave ovom tematikom.
Podsećamo da je UNHCR nedavno ocenio da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije humano i zakonito postupa prema tražiocima azila.
MUP-u Srbije do sada se nije obratila nijedna nevladina organizacija domaća ili međunarodna, u vezi sa pritužbom na nezakonito postupanje policijskih službenika.<


DOGAĐAJI