Србија и Северна Македонија потписале Програм сарадње у култури 2022-2025.

Србија и Северна Македонија потписале Програм сарадње у култури 2022-2025.

02/09/2022 Off By BERB

Foto: Dario Konstantinović

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка културе и информисања Маја Гојковић и министарка културе Северне Македоније Бисера Костадиновска-Стојчевска потписале су Програм сарадњe између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Северне Македоније за период 2022-2025. године, у жељи да даље развијају и подстичу културну сарадњу између држава и продубе међусобно разумевање, узимајући у обзир пријатељске и добросуседске односе.

 

У циљу стварања бољих услова за даље јачање културне сарадње, Србија и Северна Македонија ће подстицати и подржавати успостављање директних контаката, и редовну размену програма и пројеката између националних установа и других организација у области извођачке уметности, филмске уметности, културног наслеђа и дигитализације, визуелне, музејске и галеријске делатности, библиотека и библиотечко-информационе делатности, архива и архивске делатности, издаваштвa и превођењa.

Србија и Северна Македонија ће промовисати сарадњу националних позоришта и националних ансамбала народних песама и игара, кроз заједничке активности, размену искустава, потом на пољу позоришта, опере, балета, народних песама и игара, пружањем подршке у успостављању директних контаката између установа својих земаља, ради учешћа представника и трупа на гостовањима и фестивалима, како регионалног, тако и међународног карактера.

Две земље ће подстицати сарадњу и у циљу даљег ширења индустрије филма, телевизије, видео продукције и дистрибуције, и пораста економске и културне размене између Републике Србије и Републике Северне Македоније, као и на међународном плану.

Програм предвиђа и сарадњу на пољу нематеријалног културног наслеђа, пружањем подршке традиционалним културним активностима, фестивалима и сајмовима у оквиру размене традиционалне музике, заната и других елемената нематеријалног културног наслеђа две земље. Предвиђена је и подршка у сарадњи између музеја и галерија двеју земаља, посебно у домену размене и организовања изложби, ради представљања колекција и експоната двеју земаља, као и између библиотека, кроз размену књига, стручне литературе, публикација и свих облика библиотечко-информационе грађе, размену стручног и научног искуства, и размену стручњака, као и сарадњу између архива, нарочито кроз омогућавање доступности и размене архивске грађе.

У области заштите културних добара и дигитализације, промовисаће сарадњу између установа надлежних за заштиту и очување покретног и непокретног културног наслеђа, подстичући размену стручњака и искустава у овим областима, пре свега на пољу очувања, заштите, рестаурације и популаризације културног наслеђа.