Усвојена Уредба о обавезној производњи и промету хлеба

Усвојена Уредба о обавезној производњи и промету хлеба

04/08/2022 Off By BERB

Foto: Marina Jančević

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о обавезној производњи и промету хлеба како би се заштитило тржиште и спречиле деформације у формирању цена овог производа, а имајући у виду да се у структури цена највећи део трошкова односи на брашно чија се цена мењала.

 

С обзиром на то да је у претходном периоду дошло до великог раста цена намирнице кључних за исхрану становништва, Уредбом је по први пут ограничена маржа на све остале врсте хлеба.

Имајући у виду да је маржа шест одсто, а да се хлеб углавном испоручује директно у трговини на мало, тако да је то и укупна маржа трговца на мало, закључено је да се повећање цене неће одразити на њихово пословање. Такође, процењено је да повећање цена неће значајно утицати ни на стандард потрошача.

Влада Србије је, након консултација са представницима произвођача и удружења, на данашњој седници донела пакет мера које се односе на безбедно снабдевање дрвним сортиментима и контролу цена огрева и пелета.

На иницијативу Министарства рударства и енергетике, а у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникацијама, Министарством пољопривреде, складиштарима, пелетарима, као и Управом за шуме, ЈП „Србијашуме“, донела је Уредбу о ограничењу висине цене пелета, као и Одлуку о привременој забрани извоза пелета и одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију.

Уредбом о ограничењу висине цене пелета, која је донета са циљем заштите енергетске безбедности Републике Србије, а која ће бити на снази 90 дана од дана ступања на снагу, предвиђено је да максимална малопродајна цена пелета не сме прелазити 38.000 динара по тони у свим паковањима. Спровођење надзора над применом уредбе на терену и контролисање малопродајне цене пелета, вршиће инспекцијски органи Министарства трговине, туризма и телекомуникација,

Одлука о привременој забрани извоза пелета и одређених дрвних сортимената за потребе производње чврстих горива на бази биомасе на домаћем тржишту, донета је са циљем спречавања критичне несташице ових производа настале услед повећаног извоза и потребе становништва за снабдевањем проузрокованим кризом на светском тржишту енергената, и трајаће до 1. новембра ове године.
Одлуком је омогућено да се извоз трупаца може вршити уз посебне дозволе које ће се подносити на месечном нивоу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а о којима ће одлучивати комисија сачињена од представника министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде, трговине и Привредне коморе Србије.
Дозволе достављене до 15. у месецу за текући месец за укупну количину дрвних сортимената планираних за извоз, издаваће се на период од два месеца.

Снабдевање тржишта дрвним сортиментима и контролу цена огрева и пелета контролисаће Радна група за праћење производње и продаје дрвних сортимената од стране јавних предузећа за газдовање шумама у државној својини, која је данас формирана на седници.

Чланови владе дали су сагласност на одлуку о усвајању ценовника основних производа шумарства – дрвних сортимената јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, којим се одобрава повећање од 15 одсто, а у интересу заштите имовине, односно шума у државној својини Републике Србије и њиховог економски оправданог коришћења.

На данашњој седници донета је измењена одлука о привременој забрани извоза Евро дизела EN 590 којом се забрана продужава за још седам дана.

Влада Србије усвојила је Стратегију интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 2022-2027. године, са Акционим планом за спровођење Стратегије за период 2022-2024. године.
Имајући у виду да је стратешки циљ Републике Србије пуноправно чланство у Европској унији, овом Стратегијом Србија уводи нови концепт интегрисаног управљања границом са циљем усклађивања са европским правним тековинама.
Документ уређује правила кретања лица пpeкo граница као и одредбе шенгенског каталога – контрола спољних граница, враћање и реадмисија.